Att få med alla i en decentraliserad organisation

När Länsförsäkringar kom till oss hade de själva genomfört en behovskartläggning och hade tydliga effektmål uppsatta. Utmaningen och finessen i det här projektet låg i utformningen och implementationen av själva lösningen samt i att få med sig medarbetarna på de 23 lokala kontoren. 

Caroline Byrenius, QA Manager på Knowit hade en central roll i projektet, då hon såg till att alla redaktörer ute i landet utbildades i sitt nya arbetsverktyg. Redaktörerna fick tillgång till lösningen nio månader innan den lanserades, vilket innebar att de kunde komma igång med innehållsarbetet, men också att projektteamet hos oss fick värdefull feedback kontinuerligt.

Dynamiska nyhetsflöden och modernt sök

Det nya intranätet presenterar nyheter på ett dynamiskt och överskådligt sätt där medarbetarna själva till stor del kan anpassa vilka nyhetsflöden de kan följa, och dels genom att ge en snabb åtkomst till de vanligaste tjänsterna. Den tekniska lösningen med sidtyper som sätts upp av redaktörer centralt, och lokala sidor som ärver dess egenskaper, men också kan redigeras av de lokala redaktörerna var en svår nöt att knäcka.

Resultatet blev ett redaktörsvänligt gränssnitt för varje bolag där de kan lägga till helt egna lokala sidor, lägga till lokal information på gemensamma sidor, dölja gemensam information som inte är relevant för just dem - och hela tiden se i redaktörsläget hur deras ändringar påverkar sidan. Lösningen är byggd i Episerver 10 med Find (som bygger på Elasticsearch) som sökmotor. Mycket kärlek lades ner på sökfunktionen för att få den riktigt bra.

Nöjd kund, nöjda projektmedlemmar

Lanseringen av intranätet har resulterat i precis det både vi och vår uppdragsgivare hoppats på. Så här säger Länsförsäkringar själva om nya Länet:

“Den visuella designen gör att det går snabbare att hitta rätt information som presenteras på ett mer tilltalande och intuitivt sätt. Arbetsuppgifter går snabbare att lösa och ledtiderna blir kortare då den viktigaste informationen och de vanligaste och mest eftersökta verktygen presenteras på ett sätt som optimerar tillgängligheten. Detta i kombination med en förstärkt sökfunktion har lyft användarupplevelsen till en ny nivå”. 

Och även här hos oss är vi nöjda:

“Det är ett av de roligaste projekten jag jobbat i”

sammanfattar Caroline.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen