Gård från ovan med hav i bakgrunden

Landshypotek Bank är landsbygdens egen bank och är en av Sveriges tio största banker. Det är en medlemsägd bank där vinsten går tillbaka till Sveriges jord- och skogsbruk. Med ett nytt varumärke krävdes också en ny grafisk profil och en ny webbplats. Landshypotek Bank sökte därför hjälp hos Knowit. Det behövdes en webbplats att samla alla digitala tjänster på, en plats som bättre kunde möta en bredare målgrupp.

Syftet med den nya webbplatsen var att etablera en ny varumärkesplattform med utrymme för ökad försäljning av sparkonton, ökad kännedom om Landshypotek Bank och en utökning av kundbasen med nya kunder, som traditionellt inte är jord- eller skogsbrukare.

Projektet genomfördes som ett agilt utvecklingsprojekt och inleddes med ett väletablerat konceptarbete från analys till koncept och design. Tillsammans med Landshypotek Bank, och med utgångspunkt från deras nya visuella identitet, arbetade Knowit fram ett webbkoncept med responsiv design och högt ställda användbarhetskrav. Webbplatsen präglas av ett tydlig konverteringstänk och den utvecklas kontinuerligt, bland annat samlas feedback aktivt in från besökare.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen