Bank, finans & försäkring

Knowit står bakom många av marknadens modernaste lösningar

Traditionell bankverksamhet möter konkurrens från nya aktörer som använder nya digitala affärsmodeller och utnyttjar de tekniska möjligheter som vuxit fram. Utvecklingen har gett en ny konkurrenssituation där varumärke och kundupplevelsen blivit viktigare. Vi erbjuder tjänster för innovation, kundupplevelser, system- och processförändringar och utveckling av varumärken och marknadsföring.

Finanssektorn är en av de första sektorer som utnyttjat de möjligheter som digitalisering ger. Tidigt på 2000-talet kom de första rena internetbankerna och Knowit spelade en viktig roll i att lyfta fram dem. Med Skandiabanken i spetsen, som en ytterlighet bland de etablerade finansinstituten, började en digitaliseringskapplöpning som på intet sätt är över. Knowits starka position inom Bank & Finans gör att vi står bakom en lång rad av de mest moderna lösningar som erbjuds på marknaden. Låt dig inspireras av vår starka referenslista!

Till toppen