En strategi som driver innovation, digital omställning och ett hållbart samhälle

Makers of a sustainable future

Knowits strategi innebär en tydlig ambition att utgöra en central del i den nordiska digitaliseringen. Detta sker främst genom en hög närvaro på marknaden och ett relevant erbjudande när företag och organisationer söker stöd för att lyckas ställa om sina strategier och affärsmodeller med hjälp av digitalisering och automatisering.

Genom ett nära samarbete med kunder och partners befinner Knowit sig ständigt i tvärsnittet mellan ny teknisk innovation och det konkreta arbetet med att utveckla och implementera digitala lösningar som hjälper företag att ta nästa steg i sin digitaliseringsresa.

En viktig del av den pågående digitaliseringen handlar om att företag och organisationer därigenom snabbar på omställningen till ett hållbart samhälle som är fritt från koldioxidutsläpp. Att vara en bidragande faktor i den här omställningen finns högt på Knowits strategiska agenda, och under 2022 antog styrelsen nya hållbarhetsmål.

Vision

Vi skapar ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation.

Värdeskapande affärsmodeller

Knowit stödjer och driver kundernas utveckling mot mer hållbara affärsmodeller genom ett förstärkt kreativt samarbete mellan olika kompetenser och branschperspektiv. Vi är specialister på att i nära samarbete med våra kunder utveckla nya affärsmodeller och digitala lösningar som bygger på den senaste tekniken och hjälper därigenom nordiska företag och organisationer att skapa hållbar förändring och ökat värde.

Utvecklande medarbetarmiljö

För att säkra kontinuerlig utveckling och att vi som bolag ständigt ligger i framkant i teknikutvecklingen är det viktigt att bygga en grund baserat på en sund och lönsam organisk tillväxt. Att ständigt arbeta för att vara branschens mest attraktiva plattform för medarbetare att verka och utvecklas i är därför ett högt prioriterat strategiskt mål.

Vår affärsidé

Vi möjliggör en hållbar framtid genom att kombinera kreativitet och strategi med vår passion för tech och innovation.

Våra värdeord

Vi är schyssta

Vi är nära och tillgängliga

Vi brinner för innovation

Intern effektivitet

För att säkra lönsam tillväxt och samtidigt utgöra bästa tänkbara stöd till Knowits kunder krävs en väl genomarbetad struktur för intern effektivitet.

En av Knowits styrkor ligger i den decentraliserade affärsmodellen där innovationskraft och nyutveckling föds i de olika kundnära projekten, inte i centrala stabsfunktioner. För att nyttja den inneboende kraft som finns i organisationen krävs ett effektivt och datainformerat arbetssätt som möjliggör kunskapsdelning och underlättar samarbete mellan olika enheter

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen