Fortsatt stark utveckling för hela koncernen

Under första kvartalet blev osäkerheten stor för hur marknaden skulle reagera på den snabbt eskalerande pandemin covid-19. Vi mötte den nya marknadssituationen med ödmjukhet, både avseende den mänskliga oron och kundernas osäkerhet. Genom att snabbt ställa om till distansarbete i största möjliga mån, minska resandet inom koncernen samt att avboka större konferenser och möten, har vi lyckats ändra på allt utom vår leveransförmåga, som förblivit intakt.

Vi kunde relativt snabbt konstatera att marknaden var fortsatt god. I vissa fall ökade efterfrågan, till exempel på tjänster och lösningar för distansarbete, cybersäkerhet och e-handel. Det innebar att vi avslutade de stödåtgärder vi erhållit vid pandemins inledning.

Återupptagen rekrytering

Affärsområde Solutions ökade omsättning, resultat och marginal jämfört med föregående år, med oförändrat antal medarbetare. Den svenska verksamheten hade en särskilt god tillväxt och ökade resultat samt marginal. Rekryteringen kom igång mot slutet av året, i synnerhet i Norge. Det är min målsättning att vi ska fortsätta tillväxten under 2021. 

Lyckad start på integrationen

Knowit Experience ökade resultat och marginal kraftigt. Stort fokus låg under året på att öka effektiviteten. I sista kvartalet förvärvades den nordiska digitalbyrån Creuna och integrationsarbetet hade ett högt tempo. Flera av de synergier vi aviserade i samband med förvärvet har vid årets slut realiserats. Trots avsaknaden av fysiska möten var ambitionen att de nya kollegorna från Creuna snabbt skulle bli en del av Knowit. Introduktionen via digitala forum och samarbetsplattformar fungerade mycket bra och samarbetet kom igång över förväntan med nya gemensamma affärer. 

God avslutning på året

I vårt minsta affärsområde Insight hade vi en utmanande start på året. Ett par uppdrag stoppades med kort varsel. Pandemin påverkade efterfrågan negativt. Under året effektiviserade vi organisationen, minskade på overhead och antalet medarbetare. I kombination med satsningar på specialistområden med stark efterfrågan som cybersäkerhet och e-hälsa lyckades vi vända utvecklingen och avslutade året med en positiv trend. 

I det fjärde kvartalet var omsättningen på samma nivå som föregående år och både resultat och marginal ökade väsentligt. Även om vi på helåret inte nådde upp till föregående årets utfall, lovar det fjärde kvartalet gott inför framtiden.

Framtidstro trots ovisshet

2020 var ett utmanande år och när jag skriver detta är framtiden till viss del fortfarande oviss. Trots det känner jag optimism inför det kommande året. Knowit har under alla år haft en förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya förutsättningar. 

Förutom pandemins alla negativa konsekvenser, skapades också nya kundbehov och en ökad efterfrågan inom områden där Knowit har hög specialistkompetens och god leveransförmåga. Det, i kombination med att vi har kommit igång med rekryteringen, gör att jag ser fram mot ett 2021 präglat av framtidstro och tillväxt.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen