Ökat resultat, stark tillväxt och god finansiell ställning

Trots restriktionerna såg vi en fortsatt god efterfrågan på marknaden. Vår starka position som en attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare skapade förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa. Vi har haft en hög aktivitet i försäljning och i leveransen av kundprojekt. Våra affärsområden har levererat i linje med förväntan, såväl var och en för sig som i gemensamma projekt.

Branschbäst

Vi är fortsatt en av de mest populära arbetsplatserna för unga professionella i externa undersökningar. Det är av stor vikt då bristen på kompetent personal är en av digitaliseringsbranschens stora utmaningar. För tredje året i rad utsågs vi till branschbästa arbetsplats av employerbrandingföretaget Universum.

Stark tillväxt

Om det första halvåret präglades av integrationen av Creuna, präglades det andra halvåret av integrationen av Cybercom samt av etableringen av det nya affärsområdet Connectivity. Under det fjärde kvartalet påbörjades integrationen av förvärvet av Capacent. Att vi har lyckats är ett kvitto på att vi har styrka och affärsmodeller att ta hand om större förvärv.

Genom vår strategi att växa såväl organiskt som via förvärv har vi stärkt vårt erbjudande. Under 2021 ökade vi antalet medarbetare med 50 procent, till stor del som en följd av förvärven, även om vi också noterar en tillväxt i befintlig verksamhet. Vi fortsätter vår expansion och i december kommunicerade vi köpet av de danska design- och strategibyråerna 1508 och Strømlin, vilket slutfördes i januari 2022.

Vi har under flera år sett en utveckling mot mer sammansatta kundbehov som kräver ny kunskap om hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Genom de resurs- och kompetenstillskott vi har tillfört genom såväl förvärv som rekrytering kan vi ta oss an större och mer komplexa uppdrag, och blir en än mer attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare.

Stabil finansiell ställning

Under året genomförde vi en lyckad nyemission, vilket visar att ägarna har förtroende för vår strategi samtidigt som det ger oss en ökad finansiell stabilitet. Knowit har varit ledande inom konsolideringen av den nordiska digitaliseringsbranschen under 2021. Genom nyemissionen har vi en utmärkt plattform, något som lovar gott inför den fortsatta tillväxtresan.

Stora steg i hållbarhetsarbetet

Kombinationen av Cybercoms klimatengagemang med Knowits fokus på social hållbarhet gör att vårt ESG-arbete blivit mer komplett. Vi har tagit stora steg mot ett tydligare ramverk för vårt hållbarhetsarbete. Det ger oss bättre förutsättningar att i linje med vår vision bidra till ett mer hållbart och mänskligt samhälle. Engagemanget för frågorna är högt bland våra medarbetare vilket vi också konkret ser i flera kundleveranser.

Det är med stolthet jag konstaterar att vi under 2021 har lyckats med både förvärv, integration och att hålla fortsatt fokus på affärer och leveranser. Vi har ett bra år bakom oss. Inför 2022 är det dags att ta nästa steg mot Knowits framtida framgångar, för att gagna såväl ägare, kunder och medarbetare.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen