1. Marknaden för digitaliseringstjänster växer

Den nordiska marknaden för it-konsulting, som är det största segmentet på den nordiska marknaden för it-tjänster, bedöms uppgå till drygt 12 miljarder Euro. Behovet av digitalisering ökar för såväl offentlig som privat sektor. I en växelverkan mellan nya tekniska landvinningar och nya beteenden accelererar efterfrågan på nya tjänster.

2. Attraktiv företagskultur lockar talanger

Knowit har under flera år placerat sig i topp när employerbrandingföretag som Universum och andra rankar de mest populära arbetsplatserna, både på nationell som nordisk nivå. Med en unik kombination av kompetenser inom it, management och datadriven e-handel är Knowit väl rustat för digitaliseringens utmaningar.

3. God tillväxt, resultat och direktavkastning

Sedan 2005 har Knowit ökat omsättningen för varje år. Också resultatet har utvecklats positivt och har under de senaste sju åren ökat årligen. Medarbetartillväxten har följt samma mönster och Knowit har visat en god organisk tillväxt. Direktavkastningen har varit god då aktieutdelningen har bibehållits eller ökats varje år sedan 2008.*

 

* Med undantag för 2019 då yttre omständigheter gjorde att utdelningsförslaget drogs tillbaka.

4. Bidrar till ett hållbart samhälle

För Knowit handlar hållbart företagande om att skapa långsiktigt värde för Knowit och våra intressenter. Detta gör Knowit genom att identifiera och hantera miljömässiga, sociala och finansiella risker och möjligheter samt att integrera dessa prioriteringar i affärsstrategi och verksamhet.

5. Agil koncern som verkar nära sina kunder

Flexibilitet och lokal närvaro blir allt viktigare i ett marknadsläge som präglas av snabba, oförutsägbara förändringar. Knowit har som strategi att verka geografiskt nära sina kunder och inte själva utveckla eller sälja produkter. Det gör att bolaget kan känna av marknaden och ställa om snabbt vid nya marknadsförutsättningar.

Se våra finansiella mål & utfall

Knowit har en tydlig strategi för lönsam tillväxt. Koncernens finansiella mål ska säkerställa att Knowit långsiktigt skapar värde för aktieägarna och spegla koncernens inriktning mot den växande digitaliseringsmarknaden.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen