1. Behovet av digitalisering driver fortsatt tillväxt

Även i en marknad som präglas av en stor osäkerhet är behovet av att utveckla morgondagens digitala lösningar stort. Marknadsprognoserna pekar mot en fortsatt tillväxt för den nordiska it-konsultmarknaden. Det gäller framförallt utveckling av verksamhetskritiska lösningar för företag och organisationer, som enligt Radar Group växer med drygt 7 procent under 2023.

2. Knowit har en innovativ företagskultur som attraherar de bästa talangerna

Knowit har under flera år placerat sig högt när employerbrandingföretag som Universum och andra rankar de mest åtråvärda arbetsplatserna. Under 2022 blev Knowit även ett av bolagen i topp i Linkedin Top Companies Sverige, som rankar de bästa företagen för karriärutveckling.

3. Knowit har en lång historia av god tillväxt, resultat och direktavkastning

Sedan 2005 har Knowit varje år ökat omsättningen och vårt resultat har ökat årligen sedan 2016. Vår tillväxtstrategi utgår från en sund och lönsam organisk tillväxt som grund, kompletterat med förvärv som stärker verksamheten geografiskt eller kompetensmässigt. Vårt mål är att ge våra ägare en årlig utdelning om 40–60 procent av resultatet.

4. Knowits lösningar bidrar till ett hållbart och mänskligt samhälle

Under 2022 fastställde Knowit nya hållbarhetsmål i syfte att tydliggöra och löpande följa bidraget till samhällets hållbarhetsutmaningar. Knowit har en tydlig och beprövad modell för värdeskapande, en intressant porfölj av utvecklingsprojekt och en tydlig vision att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen