1. Knowit erbjuder digital transformation på en marknad i stark tillväxt

Den nordiska marknaden för it-konsulting, som är det största segmentet på den nordiska marknaden för it-tjänster, bedöms uppgå till 30 miljarder Euro för 2022. Behovet av digitalisering fortsätter att öka för såväl offentlig som privat sektor. I en växelverkan mellan nya tekniska landvinningar och nya beteenden accelererar efterfrågan på nya tjänster.

2. Knowit har en innovativ och attraktiv företagskultur som attraherar de bästa talangerna

Knowit har under flera år placerat sig högt när employerbrandingföretag som Universum och andra rankar de mest åtråvärda arbetsplatserna. Med en unik kombination av kompetens inom systemutveckling, managementkonsulting, datadrivna kundupplevelser, uppkopplade tjänster och molnlösningar är Knowit väl ordnad för att hjälpa sina kunder att ta till vara på digitaliseringens möjligheter.

3. Knowit har en lång historia av god tillväxt, resultat och direktavkastning

Sedan 2005 har Knowit varje år ökat omsättningen och ökat resultat årligen sedan 2016. Under 2021 har Knowit genomfört tre betydande förvärv och stärkt sin position ytterligare. Avkastningen till aktieägare har bibehållits eller ökat sedan 2008 (med undantag för den inställda utdelningen på grund av pandemin 2019).

4. Knowits lösningar bidrar till ett hållbart och mänskligt samhälle

För Knowit handlar hållbart företagande om att skapa långsiktigt värde för våra intressenter. Knowit har i mars 2022 fastställt nya hållbarhetsmål i syfte att tydliggöra och löpande följa bidraget till samhällets hållbarhetsutmaningar.

5. Knowit har en agil struktur med en växande verksamhet över hela Norden

Flexibilitet, lokal närvaro och tillit blir allt viktigare i ett marknadsläge som präglas av snabba, oförutsägbara förändringar. Knowit har som strategi att verka geografiskt nära sina kunder med agila konsultteam. Det gör att bolaget skapar starka relationer med kunderna och kan känna av marknaden för att snabbt ställa om vid nya marknadsförutsättningar.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen