Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

UPPDRAGSUTBILDNING

Säkerhetsskyddsavtal i praktiken – 1 dag

Uppdragsutbildning i samarbete med SSF.

Knowit och SSF Stöldskyddsföreningen samarbetar för att göra Sverige säkrare och erbjuder tre högaktuella utbildningar för att möta det ökade behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet.

Kommer ert företag eller er organisation i kontakt med säkerhetskänslig verksamhet under ett säkerhetsskyddsavtal? Är ni osäkra på processen kring detta och vilket ansvar som därmed överlåts genom avtalet? Behöver ni ökade kunskaper om hur kraven kan uppfyllas på bästa sätt? Då är detta en uppdragsutbildning för er!

Många verksamheter kommer i kontakt med säkerhetsskydd genom att medverka i säkerhetsskyddade upphandlingar eller genom att agera under säkerhetsskyddsavtal, vilket ställer krav på olika åtgärder. Men vad innebär det egentligen för din verksamhet och dess anställda att teckna ett säkerhetsskyddsavtal? Hur kan sådana avtal påverka projektekonomin och är era lokaler tillräckligt säkra för att uppfylla kraven? Vilka kan följderna bli om man inte uppfyller kraven? 

Uppdragsutbildningen är särskilt utformad för verksamheter som inte bedriver säkerhetskänslig verksamhet själva, men som vill kunna ingå eller redan har ingått säkerhetsskyddsavtal med en eller flera motparter. Kursen ger deltagarna en allmän förståelse för syftet bakom ett säkerhetsskyddsavtal och en god insikt i vad det praktiskt innebär att agera som motpart under ett sådant avtal. Utbildningen erbjuder även en översiktlig genomgång av processen med att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, men huvuddelen av utbildningen fokuserar på hur ni praktiskt uppfyller kraven som ställs på verksamheten. Avslutningsvis läggs även en särskilt vikt vid personalsäkerhet och kravet på att genomföra stora delar av säkerhetsprövningen av den egna personalen.

Under kursen kommer kursledare och tillika experten på säkerhetsskyddssavtal med handfast ledning och konkreta exempel, råd och övningar leda er genom utbildningsdagen så ni efter genomförd kurs kan känna er trygga i att ta flera steg framåt i ert fortsatta arbete.

Plats och datum 

Kursen kan genomföras online, på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Kursledare 

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid. Han är en van föreläsare och utbildare och besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens rättsenhet. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är även författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sedan 2020 arbetar Sven som senior jurist och säkerhetsskyddskonsult hos Knowit där han hjälper kunder med deras säkerhetsskydd.

Följ länken för att läsa mer om utbildningen och skicka intresseanmälan:

Grundkurs säkerhetsskydd | SSF Stöldskyddsföreningen (stoldskyddsforeningen.se)