Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

UPPDRAGSUTBILDNING

Praktisk säkerhetsskyddsanalys – 1 dag

Knowit och SSF Stöldskyddsföreningen samarbetar för att göra Sverige säkrare och erbjuder tre högaktuella utbildningar för att möta det ökade behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet.

Vet ni hur ni arbetar fram en väl genomförd säkerhetsskyddsanalys för er verksamhet? Är er verksamhet medveten om riskerna med att ha bristfälligt säkerhetsskydd och vad det kan kosta er på sikt? Om inte är denna uppdragsutbildning något för er!

Som ni säkerligen redan vet är en grundläggande princip inom säkerhetsskyddsområdet att allt säkerhetsskyddsarbete ska utgå ifrån verksamhetens säkerhetsskyddsanalys. Det är verksamhetens ansvar både att genomföra säkerhetsskyddsanalysen för att utreda behovet av säkerhetsskydd samt att hålla analysen uppdaterad. Men hur ska ni tänka i framtagandet, genomförandet och tillämpningen av den? Erfarenheter från många verksamheter visar att om bedömningar och slutsatser i analysen inte är välgrundade och genomförda utifrån rätt förutsättningar och perspektiv, är sannolikheten stor att säkerhetsskyddet i slutändan varken blir rätt dimensionerat eller inriktat. Det riskerar att bli kostsamt på många sätt, både genom att onödiga eller felriktade säkerhetsåtgärder vidtas, genom att bristerna upptäcks av tillsynsmyndigheterna och sanktioner utfärdas samt slutligen naturligtvis genom att bristerna innebär sårbarheter i skyddet av Sveriges säkerhet. Att er verksamhet har insikt i hur processen med att genomföra en säkerhetsskyddsanalys ser ut och hur de olika processtegen är tänkta att genomföras i praktiken, är således direkt avgörande.
Utbildningen kommer förse er med en ökad förståelse för säkerhetsskyddsanalysens betydelse inom säkerhetsskyddet och syftet bakom dess olika delar. Kursledaren och tillika experten inom säkerhetsskyddsanalys kommer med handfast ledning och konkreta exempel, råd och övningar leda er genom samtliga processteg så att ni efter genomförd kurs kan känna er trygga i att ta flera steg framåt i ert fortsatta arbete.

Plats och datum

Kursen kan genomföras online, på plats hos er eller i SSF:s kurslokaler och datum bestäms i samråd mellan er, SSF och kursledare.

Kursledare

Sven Johnard är en mycket erfaren jurist som har arbetat med kvalificerad juridisk rådgivning i både privat och offentlig sektor under 20 års tid. Han är en van föreläsare och utbildare och besitter unik erfarenhet inom säkerhetsskyddslagstiftningen genom sin tidigare tjänst som verksjurist vid Säkerhetspolisens rättsenhet. Sven har lett myndighetens upphandlingar men även bidragit till lagstiftningsarbetet till den gällande säkerhetsskyddslagen och har djup kunskap inom området. Han är även författare till Säkerhetspolisens Vägledning i säkerhetsskydd: säkerhetsskyddad upphandling och deltog viss tid som expert i Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (SOU 2018:82). Sedan 2020 arbetar Sven som senior jurist och säkerhetsskyddskonsult hos Knowit där han hjälper kunder med deras säkerhetsskydd.

Följ länken för att läsa mer om utbildningen och skicka intresseanmälan:

Praktisk säkerhetsskyddsanalys | SSF Stöldskyddsföreningen (stoldskyddsforeningen.se)