Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

E-HANDELS- & WEBBYRÅ

Knowits moduler på Sitevision Marketplace

Vill du förbättra din webbplats eller intranät? På Marketplace finns ett stort urval av moduler som kan förbättra din webb. De är enkla att installera och lätta att använda.

14 dagars prova-på-period

Du får alltid prova en modul kostnadsfritt  i 14 dagar innan du bestämmer dig för att börja använda den på riktigt. Vissa moduler är kostnadsfria och andra är förenade med en licenskostnad. När du bestämt dig för en modul så skaffar du licensen för den på Marketplace.

Sitevision Marketplace

Kvalitetssäkrade moduler

Innan vi publicerar en modul på Marketplace gör vi tester och kvalitetssäkrar den, både ur redaktörs- och användarperspektivet. Sitevision granskar och testar sedan modulerna ytterligare innan de släpps på Marketplace. Du kan känna dig trygg i att modulen är kvalitetssäkrad när du laddar hem den.

Modulen Diagram – presentera data enkelt och överskådligt

Med modulen Diagram kan du presentera data från en utpekad fil i filarkivet. Färdigställ utseendet i inställningarna så att det passar in på din webbplats.

Data visas både som diagram och tabell för att göra det tillgängligt för alla.

Har du frågor om diagramappen, buggrapportering eller förbättringsförslag är du välkommen att mejla dina frågor till sitevision.kxn@knowit.se, så svarar vi så snart vi kan. 

Diagram Sitevision Marketplace

Välj bland färgerna i ditt tema och bland flera olika diagramtyper:

Diagramtyper

Inställningar

Modulen har en vy där du gör dina inställningar.

Inställningar

Data

Första steget är att lägga in en fil i filarkivet och sedan välja denna i inställningsvyn. Exportera din Excel-fil till csv-format i Excel med semikolon som avskiljare.
(Giltigt filformat är .csv och avskiljare är semikolon.)

Typ av diagram

Här väljer du vilket typ av diagram som du vill presentera data med. Följande typer är möjliga att välja mellan:

Gemensamt för de första fem typerna är att data kan presenteras med diagram och/eller tabell tillsammans.

Placering av tabell

Placering av tabell

Inställningen för placering av tabell återfinns på de första fem diagramtyperna med alternativen:

  • Egen flik - lägger in en knapp i hörnet av diagrammet för att kunna visa tabellen
  • Under diagrammet – för att göra diagrammet mer tillgängligt på din webbplats presenteras tabellen direkt under diagrammet

Text vid axlar

Möjligheten finns att lägga till förtydligande texter för y- och x-axeln.

Text vid axlar

Fylls ingen text i, så skrivs inga texter för axlarna ut.
Denna inställning återfinns på de fyra första diagramtyperna.

Generella inställningar

Generella inställningar

Visa värden i diagrammet

Välj mellan att visa eller dölja värdet intill respektive stapel/linje/cirkel i diagrammet.

Vänd tabellen

Här kan du välja om data ska presenteras vertikalt eller horisontellt i tabellen.

Diagramhöjd (px)

Ställ in höjden i antal pixlar.
Fylls ingenting i denna ruta så faller den tillbaka till en standardinställning.

Formatmall

Ställ in vilken formatmall du vill att samtliga texter i diagrammet ska ha.

Formatmallarna i denna lista hämtas ifrån Webbplatsinställningar och det är där du lägger till nya alternativ.

Utseende

Utseende

Färger

Tema

Om diagram ska läggas ut på en sida som har en mörk toning i bakgrundsfärgen, välj mörkt tema, så anpassas diagrammet. Exempelvis medför det att linjer skiftar färg och ger bättre kontraster mot den mörkare bakgrunden.

Färgväljare

I färgväljaren bestämmer du vilka färger diagrammet ska visa. Färgväljaren hämtar alternativen från webbplatsinställningarna och det är där du lägger till nya alternativ, om diagrammet saknar någon färg.

Färgerna används i den ordning du lägger till dem. Behöver du byta ordning, då gör du det genom att dra färgen till önskad plats i listan. Väljer du inga färger kommer diagrammet att hämta dessa från listan automatiskt.

Övrigt

Modulen är anpassad att ta upp den bredd den har möjlighet till. Det går enkelt att ställa bredden med Sitevisions inbyggda verktyg för detta, antingen via grids och spalter eller med storleksjusteraren under Egenskaper -> Utseende -> Storlek -> Bredd.

Exempeldata

Här finns exempeldata för samtliga diagram. Dessa hjälper dig att se vilken formatering modulen behöver ha på respektive diagram, för att fungera optimalt.

Linjediagram.csv

Stapeldiagram.csv

Grupperat stapeldiagram.csv

CirkelDiagram.csv

Liggande stapeldiagram.csv