captain steering boat

InCS - system för meddelandehantering

För textbaserade meddelanden hanterar InCS olika standards på ett flexibelt sätt och nya standards för meddelanden tillförs genom en plugin-lösning. Varje plugin utvecklas baserat på en viss standard och dessa plugins kan även utvecklas hos kund genom vår SDK-lösning.

Textbaserade meddelanden hanteras utifrån den rutin som krävs enligt standard där kommunikationssätt, krypto, prioritering etc anges av användaren. Verksamhetens ”adressregister” inklusive de olika kommunikationsutrustningar som används för att nå de olika enheterna hanteras i systemet. Kryptering av information sker antingen genom de bifogade filerna, kommunikationen i sig eller på båda delar.

Datameddelanden hanterar olika standards där meddelanden automatiskt kan omformateras till en annan standard för automatisk och sömlös vidarebefordran till ett anslutet system.

Genom att både data- och textbaserade meddelanden hanteras av InCS kan all denna kommunikation flexibelt fördelas på tillgänglig utrustning för kommunikation, inklusive prioritering och parallellsändning.

systems on boat

Våra system

FMT (Field Message Terminal) är ett komplett transportabelt InCS-system innehållande krypto och modem med tillbehör som exempelvis anslutningskabel till radioutrustning, allt levererat i en väska.

Styrbjörn är ett system för hantering av radioutrustning som är placerad på annan plats, tex i ett apparatrum. Styrbjörn kan på ett enkelt sätt anslutas till olika tillverkares radioutrustning.

Kundanpassade kryptolösningar kan erbjudas till våra system via våra partners.

Vill du veta mer?
Mats Thorstenson
vd Knowit Dataunit
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Christer Gerhardsson
COO
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen