sonar on boat

Alla lösningar kräver interoperabilitet

De kundanpassade lösningar vi levererar kräver interoperabilitet, dvs att systemen fungerar tillsammans och att den information som skickas från en användare till en annan når fram korrekt och begriplig. När man kopplar ihop system från olika leverantörer som ibland även har olika tillverkningsår, då uppstår vanligtvis problem med interoperabilitet. Det kan till exempel vara att information inte kan hanteras och visas i något av systemen utan att man först måste översätta informationen på bästa sätt.

Med hjälp av våra system CIMIC3 och InCS kan vi i kombination med vår erfarenhet undvika och åtgärda brister i interoperabilitet.

Vårt system CIMIC3 visar den samlade informationen som befintliga system inte klarar av att utföra och vårt flexibla system InCS ”översätter” information. InCS utvecklades för att möta svenska försvarsmaktens behov av interoperabilitet. De identifierade ett växande behov av samverkan mellan olika system och såg också att behovet över tid skiftade, vilket gav grund till utvecklingen av ett flexibelt och skalbart system, InCS.

Vill du veta mer?
Mats Thorstenson
CEO
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ringer dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer att ringa dig inom kort.

Vill du veta mer?
Christer Gerhardsson
COO
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen