Archipelago

Lösningar för lägesbild

CIMIC3 är ett beslutstödssystem där din position, eventuell kurs och hastighet visas tillsammans med liknande information för andra parter. Systemet kan monteras i ett fartyg, en lastbil eller i en byggnad. Den enda begränsningen är dina krav, vilka sensorer och vilka positionssystem som är anslutna.

Inom olika områden finns ett behov av att samla in information om det som händer i vårt närområde och presentera information så att användarna på olika ledningsnivåer har underlag för att agera och fatta beslut. Användarna av våra lösningar finns i verksamhetsområden som exempelvis Militär, Polis, Kustbevakning, Tull, Frivilligorganisationer av olika slag.

En mamma som viskar i sin dotters öra

Lösningar för kommunikation

Vi har under många år byggt upp en djup förståelse för de krav din verksamhet ställer och en stor kunskap kring de standarder som finns både nationellt och internationellt. Med detta i ryggen har vi utvecklat systemlösningar som underlättar utbyte av information mellan olika system där informationen är korrekt, så kallad interoperabilitet.

Vår kommunikationslösning InCS kan använda befintlig kommunikationsutrustning eller ansluta ny utrustning som t ex radio, nätverk, krypto, modem. I vårt produktutbud, som även innefattar produkter från våra partners, ingår vårt egenutvecklade styrsystem för radioapparater, Styrbjörn.

interoperability

Lösningar för interoperabilitet

Interoperabilitet mellan system betyder att den information som användare ser i ett system visas på exakt motsvarande sätt i ett annat system. Detta innebär att kommunikationen mellan de olika systemen måste fungera i hela kedjan som kan bestå av nätverk, radio, krypto etc.

Information kan presenteras på olika sätt i de system som användaren nyttjar, exempelvis kan hastighet visas i knop eller km/h. Men betydelsen av informationen måste alltid vara densamma för användaren oavsett system.

safety

ISO-certifiering och användarsupport

Vi är ISO 9001-certifierade och har tillstånd att även tillverka och tillhandahålla krigsmateriel med inkluderat tekniskt stöd.

I våra lokaler har vi olika referenssystem som vi använder både vid test och utveckling men även för felsökning och stöd till användaren. Vi erbjuder support till våra kunder med en tillgänglighet baserat på behov och önskemål som kan vara upp till 24/7/365.

Med 25 års kunskap inom försvars- och säkerhetssektorn, hjälper vi dig gärna.

secure

Informationssäkerhet

Alla våra lösningar kan fås med utökade it-säkerhetslösningar baserat på er kravspecifikation och ni kan välja att använda utvalda delsystem från Knowit eller andra system som finns tillgängliga på marknaden.

Våra lösningar baserar vi på vår säkra plattform Triton Secure Platform som även kan användas för integrering av andra applikationer.

Vill du veta mer?
Mats Thorstenson
vd Knowit Dataunit
Kontakta mig
Kontakta mig

Kontakta oss
Christer Gerhardsson
COO
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen