Effektivt beslutsstöd

Företagskunder som vill finansiera utestående fordringar laddar upp fakturor eller producerar dessa via redovisningssystem som läses och tolkas digitalt. Den övergripande kreditbedömningen och de fastställda policyreglerna reglerar om kunden ska beviljas ansökan och eventuell riskbaserad prissättning i samband med den. I Dploy anpassas de önskade policyreglerna.

Dokumentproduktion och elektronisk signatur

Processen slutförs med elektronisk signering. Dploy underhåller och producerar blanketter i PDF-format och signeringsuppdraget distribueras enligt reglerna för vem som kan skriva under på företagets vägnar. Både elektronisk signering, formalitetskontroll och överföring till kärnsystemet för remittering körs automatiskt.

Dploy helautomatiserar kreditprocesserna

Teknologiplattformen Dploy helautomatiserar kreditprocesser i samband med finansiering av utestående fordringar på ett mycket effektivt sätt. Plattformen kan integreras med befintliga tjänster och IT-system för kreditbedömning, dokumentproduktion, eSignering och arkivering.

Kontakta oss
Staffan Nilsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen