Revolutionerande verktyg inom Data Warehouse Automation

WhereScape är ett revolutionerande verktyg inom Data Warehouse automation och Metadata-driven utveckling som är på frammarsch i Europa. Verktyget hjälper till att automatisera repetitiva, manuella arbetsuppgifter som traditionellt tar mycket tid och resurser. Exempelvis design, utveckling, förvaltning och modifiering av datalager och data marts.

WhereScape bidrar till att:

 • Generera enhetlig programkod och konstant uppdaterad dokumentation
 • Öka produktiviteten hos utvecklare
 • Förbättra time-to-value
 • Minska repetitiva, manuella arbetsuppgifter och därmed frigöra tid till arbete som är värdeökande
 • Förbättra kvalitet och konsistens av beslutgrundande data
 • Öka rörlighet för att möta förändrade affärsbehov
people holding hands

Knowits erbjudande tillsammans med WhereScape

Tillsammans med WhereScape erbjuder Knowit möjligheten att snabba upp och förenkla utvecklingsarbetet genom datalagerautomatisering, agil utveckling, standardisering av programkod, samt dokumentation. Kunderna upplever en effektivisering i datalagrens utvecklingsprocess och kan således få ut data med väl dokumenterad kod på cirka hälften av tiden.

WhereScape generar datalager för valfri vald dataplattform och erbjuder de bästa metoderna, optimerad kod och funktioner för dessa. Exempelvis Amazon Redshift, Hadoop, Microsoft Azure, Microsoft SQL Server, Oracle, Snowflake och Teradata, både on-premises, i molnet eller en kombination av dessa.

WhereScape RED logotype

WhereScape RED

Med WhereScape RED som automatiseringsverktyg kan ni utveckla era datalager och big data plattformar snabbare och mer effektivt jämfört med traditionella utvecklingsmetoder. WhereScape RED hjälper till att bygga och underhålla datalager för att ständigt möta verksamhetens krav och önskemål genom att:
 • Automatisera utveckling och det operativa arbetsflödet.
 • Generera standardiserad programkod till er valda plattform.
 • Skapa och uppdatera dokumentation automatiskt.
 • Använda guider och mallar för populära datalager modelleringsmetoder
WhereScape 3D logotype

WhereScape 3D

WhereScape 3D förenklar planering, modellering, design och prototyping av datalager, data vaults, data lakes och data marts. Använd WhereScape 3D för att få snabb förståelse över källsystem och dess data, samt att testa er design med riktiga data tillsammans med användare.

WhereScape 3D är det första Data Warehouse planeringsverktyget som hjälper att:

 • Profilera och undersöka källsystem.
 • Skapa konceptuella och logiska modeller för datalager.
 • Genomföra tester med användargrupper för att säkerställa att krav är uppfyllda.
WhereScape Data Vault Express Logotype

WhereScape Data Vault Express

WhereScape Data Vault Express minskar komplexiteten av Data Vault 2.0-metoden för nya team och förkortar inlärningskurvan genom via inbyggd automation, guider, mönster, modeller och mallar. Detta leder till att de kan leverera lösningar på en bråkdel av tiden. Via den inbyggda automationen reducerar även Data Vault Express risken för misslyckande och accelererar leveransen av ett fullständigt Data Vault som är helt kompatibelt med Data Vault 2.0.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig partnerskap Wherescape
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen