Snowflake logotype

Vad är Snowflake?

Snowflake är ett data warehouse som är designat från grunden för att dra nytta av molnets samtliga fördelar. Syftet är att hantera både dagens och morgondagens behov av datalagring och analys. Snowflake levererar den prestanda och enkelhet som krävs för att lagra och analysera all data inom en organisation på ett och samma ställe.

Komplett SQL-databas

Snowflake har ett brett stöd för SQL-standarder, vilket bidrar till att ni lätt kan tillämpa och dra nytta av era befintliga verktyg och kunskaper.

Enastående skalbarhet – Betala för det ni använder

Undvik onödiga ledtider och kostnader för outnyttjad kraft.

Snowflakes unika dataarkitektur, som skiljer lagring från bearbetning, gör det möjligt att skala upp och ner, utan avbrott eller störningar. Oberoende av mängd data, arbetsbelastning, antal användare eller applikationer kan Snowflake automatiskt skalas för att passa just era behov.

Denna typ av arkitektur och skalbarhet bidrar även till att ni endast betalar för den mängd data som lagras samt den mängd bearbetning som utförs. Aldrig mer oönskade kostnader för outnyttjad kraft och maskiner.

Eliminera administration och underhåll

Ingen infrastruktur att underhålla, inga knappar att trycka på. Snowflake är äkta software-as-a-service. Systemet hanterar bland annat infrastruktur, optimering, tillgänglighet och dataskydd, vilket betyder att ni kan fokusera på att använda er data. 

Olika former av affärsdata

Snowflake kan ladda, optimera och kombinera både traditionellt strukturerad data och moderna semi-strukturerade format som Json, Avro, Parquet och XML. Detta tillgängliggörs sedan via SQL, utan att påverka prestanda eller flexibilitet.

Dela er databas med andra

Snowflakes innovation data warehouse-as-a-service öppnar för möjligheten att dela åtkomst till utvalda, säkra bitar av era data till vem ni vill, utan att bryta ned eller duplicera data.

Snowflake Elastic Data Warehouse

Introducing the Snowflake Elastic Data Warehouse (1:46 minuter).

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig partnerskap Snowflake
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen