Så stöttar vi dig och din verksamhet

IT:s roll har förändrats från att tidigare ha fungerat som en fristående affärsenhet till att utgöra grunden i en verksamhet, och en affärskritisk möjliggörare. Normalt driver IT en betydande del av ett företags totala kostnader, och i samband med digitaliseringen fortsätter kostnaderna att öka. Detta ställer än högre krav på att förstå kostnaderna och vad som ligger bakom dem. Förståelsen möjliggör affärsdrivna dialoger, faktabaserade beslut och transparens.

Under denna digitala workshop börjar vi tillsammans med att analysera och skapa en förståelse för ert nuläge, vad ni behöver och kan förändra. Vi tar fram en översikt av era IT-kostnader samt er kostnadsmodell och bildar oss en uppfattning om er mognadsnivå. Vi identifierar möjligheter att eliminera, reducera eller optimera era IT-kostnader, både på kort och lång sikt. Vi tar fram en konkret handlingsplan för vägen framåt, där vi sammanfattar potentiella möjligheter samt ger er en rekommendation om nästa steg utifrån den initiala mognadsanalysen.

Praktisk information

Utförande
Digital workshop

Fokusområde
Kartlägg, förstå och optimera era IT-kostnader, både på kort och lång sikt

Tidsram
6–8 timmar

Deltagare
4–8 deltagare samt workshopledare med lång erfarenhet av kostnadsoptimering inom IT

Låter det intressant?

Fyll gärna i din e-postadress så hör vi av oss.

Till toppen