Valberedning i Knowit AB

Publicerad 12 okt 2022

Knowits Valberedning inför årsstämman 2023 utsedd.

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet tillsammans med styrelsens ordförande.

Den nya Valberedningen utgörs av: 

  • Claes Murander, utsedd av Lannebo Fonder
  • Karin Dennford, utsedd av JCE Group AB
  • Teresa Enander, utsedd av Formica Capital I AB
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande

 

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 25% av bolagets ägande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till ir@knowit.se.

 

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl 13.00 den 12 oktober 2022.

Vill du veta mer?
Jon Risfelt
Styrelseordförande Knowit AB
Till toppen