Valberedning i Knowit AB

Publicerad 29 okt 2021

Knowits Valberedning inför årsstämman 2022 utsedd.

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet tillsammans med styrelsens ordförande.

Den nya Valberedningen utgörs av: 

  • Malin Björkmo utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Karin Dennford utsedd av JCE Group AB
  • Teresa Enander utsedd av Formica Capital I AB
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande

 

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 25% av bolagets ägande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till valberedning@knowit.se.

Vill du veta mer?
Jon Risfelt
Styrelseordförande Knowit AB
Till toppen