Starkt resultat och fortsatt hög efterfrågan

Publicerad 16 jul 2018

I andra kvartalet, april-juni 2018, ökade Knowit EBITA-resultatet med 31,9 procent till 72,4 MSEK och omsättningen ökade med 19 procent till 797,2 MSEK. Alla tre affärsområden utvecklades positivt och efterfrågan är fortsatt hög på alla Knowits marknader.

- Att vi fortsätter gå bra i alla affärsområden är för mig ett gott betyg på hur vi lyckats bygga en långsiktigt stark affärsmodell. Just kombinationen av strategi, teknik och kreativitet från våra tre affärsområden gör oss unika på marknaden, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

Digitaliseringen har gått in i en ny fas. Automatisering och innovationsstöd baserade på digitaliseringens möjligheter blir allt viktigare för kundernas konkurrenskraft.

- Vi ser en fortsatt stark efterfrågan från offentlig sektor där det vi har många kunder och där det finns många spännande möjligheter att såväl förbättra tjänster för medborgarna som att skapa effektiviseringsvinster.  Under ett välbesökt seminarium i Almedalen i början av juli var Knowit med och diskuterade vad som krävs för att det offentliga ska fortsätta vara med och tampas i frontlinjen internationellt. Här ser jag att Knowit på riktigt kan vara med och göra skillnad. Vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation känns mer aktuell än någonsin, säger Per Wallentin.

Med målsättning att skapa en än mer inkluderande företagskultur på Knowit bedrivs ett sedan 2016 ett koncerngemensamt genusprojekt. Som en del av den externa kommunikationen var Knowit huvudsponsor för Drivhusetdagen under Almedalsveckan, där fokus låg på att uppmuntra kvinnligt entreprenörskap.

- Vi bedriver flera interna och externa initiativ med fokus på att öka attraktionskraften för Knowit hos unga kvinnliga konsulter. Vi har t ex sett över våra rekryteringsprocesser och driver sedan ett år tillbaka ett ”omvänt” mentorskapsprogram, avslutar Per Wallentin, koncernchef på Knowit.

För detaljerad information om utvecklingen för Knowit under det första halvåret 2018 hänvisas till delårsrapporten som finns att tillgå via Knowits hemsida.

Till toppen