Stark organisk tillväxt matchar hög efterfrågan

Publicerad 23 okt 2018

I tredje kvartalet 2018, ökade Knowit EBITA-resultatet med 12,2 procent till 56,2 MSEK och omsättningen ökade med 14,5 procent till 661,1 MSEK. Under kvartalet fördubblade Knowit nettorekryteringen jämfört med samma kvartal 2017.

För niomånadersperioden ökade nettoomsättningen med 13,7 procent, EBITA-resultatet med 14,9 procent och marginalen till 9,7 procent. Nettorekryteringen uppgick till nära 180 medarbetare.

- Vi ser en god utveckling av omsättning och resultat, inom Knowits alla områden under niomånadersperioden. Särskilt glädjande är den starka rekryteringen. Att många söker sig till Knowit visar att vi är bra på att ta hand om och utveckla våra medarbetare, säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit.

Employerbrandingföretaget Universum har än en gång rankat Knowit som den populäraste arbetsplatsen bland svenska konsultbolag. Med målsättningen att skapa en ännu mer inkluderande företagskultur arbetar Knowit medvetet med jämställdhetsfrågor, för att behålla, utveckla och attrahera befintliga och nya medarbetare.

- Vi ökar stadigt antalet kvinnliga medarbetare och kvinnliga chefer. Det är då extra roligt att vi är nominerade till »Allbrightpriset 2018«, säger Per Wallentin.

Under perioden har Knowit tagit ett flertal affärer som ligger i linje med företagets strategiska inriktning att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit har för Vinnova har utsetts till innovationspartner, för DNB leder Knowit ett genusarbete och för norska EnTur utvecklar en Knowit en systemportfölj som förenklar köp av biljetter till kollektivtrafiken.

För detaljerad information om utvecklingen för Knowit under niomånadersperioden 2018 hänvisas till delårsrapporten som finns på vår hemsida.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, vd och koncernchef, försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl. 08.30 CET.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen