Nytt rekordår, ökad aktieutdelning och hög nettorekrytering

Publicerad 07 feb 2018 Nytt rekordår, ökad aktieutdelning och hög nettorekrytering

Knowit ökade resultatet med 33,2% till 281,8 MSEK 2017 (EBITA). Trenden med ökad omsättning fortsatte ännu ett kvartal och ökade för helåret med 12,7% till 2 733,5 MSEK. Antalet anställda netto har ökat med nära 200 medarbetare till 2 065 anställda per den 31 december. Aktieutdelningen ökar till 4,75 (3,75) SEK per aktie.

Ett fantastiskt år resultatmässigt kröntes av att Knowit också flyttas till Nasdaqs Mid Cap-lista från och med januari.

- Den starka tillväxten för både resultat och omsättning är främst ett resultat av våra medarbetares förmåga att bidra till digitala lösningar som skapar ett högt kundvärde. Förmågan att kombinera olika kompetenser inom design, kommunikation, teknik och strategi har varit en framgångsfaktor under hela 2017, säger Per Wallentin, koncernchef.

- Marknaden har fortsatt präglats av en hög efterfrågan på våra tjänster, och alla våra tre affärsområden har utvecklats mycket positivt med ökad omsättning och goda marginaler. Speciellt stolt är jag över att vi har tagit fler affärer som kräver ett fördjupat samarbete och där vi kan stötta redan i inledningsfasen av innovationsprojekt, fortsätter Per Wallentin.

Under året har Knowit nettorekryterat ca 200 nya medarbetare och därmed passerat 2 000 anställda, samtidigt som personalomsättningen minskat. Knowit har fortsatt stark attraktionskraft i målgruppen ”young professionals” och har ytterligare stärkt sitt arbetsgivarvarumärke.

- Det är alla våra fantastiska medarbetare som bidragit till ännu ett framgångsrikt år och det känns oerhört bra att vi lyckats attrahera så många nya kompetenta kollegor. Speciellt bra känns det att vi rekryterade betydligt fler kvinnor än tidigare, säger Per Wallentin.

- Nästa fas av digitaliseringen tror vi allt mer kommer att handla om samspelet mellan den nya tekniken och människan. Här står vi väl rustade att möta efterfrågan från våra kunder, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultat för fjärde kvartalet hänvisas till bokslutskommunikén som finns tillgänglig här.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen