Liselotte Hägertz Engstam lämnar Knowit AB:s styrelse

Publicerad 01 feb 2018

Styrelseledamoten Liselotte Hägertz Engstam kommer, på egen begäran och på grund av andra engagemang, att lämna Knowit AB:s styrelse per den 1 mars. Hon har meddelat styrelsens ordförande Mats Olsson enligt gällande rutiner.

- Liselottes värdefulla bidrag under hennes tid på Knowit AB har varit mycket uppskattade, säger Mats Olsson, styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutsför även efter det att Liselotte Hägertz Engstam avgått.

Valberedningen har ännu inte presenterat förslag till beslut om styrelsemedlemmar för årsstämman 2018.

Till toppen