Konkurrensverket har godkänt Knowits förvärv av Cybercom

Publicerad 24 maj 2021

Konkurrensverket har gett sitt godkännande till Knowits tidigare offentliggjorda förvärv av Cybercom.

Godkännande var ett av villkoren för förvärvet som offentliggjordes den 5 maj 2021. Därutöver är förvärvet villkorat av att extra bolagsstämma i Knowit den 28 maj beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemissionen av 5 760 883 Knowit-aktier. Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021.

Per Wallentin, koncernchef Knowit, kommenterade affären i samband med offentliggörandet:

- Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som verkligen ligger i framkant. Tillsammans får vi en tydligare och starkare marknadsposition inom områden med snabb utveckling – cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.

- Genom affären blir vi en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa.

Det nya bolaget får fler än 3 800 medarbetare, en försäljning på 5,5 miljarder SEK och en EBITA på 541 miljoner SEK för helåret 2020.1)

1) Avser försäljning och EBITA helåret 2020 för Knowit och Cybercom, proforma-justerat för Knowits förvärv av Creuna (november 2020) och Cybercoms förvärv av Solutive Oy (november 2020).

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen