Kommuniké från extra bolagstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Publicerad 09 sep 2021

Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit extra bolagsstämma. Mot bakgrund av covid-19 hölls stämman genom förhandsröstning (poströstning), utan fysisk närvaro. Stämman beslöt följande.

Styrelse

Stämman beslutade om val av Olof Cato och Sofia Karlsson som styrelseledamöter. Noteras att styrelsen därefter består av Jon Risfelt (ordförande), Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Peder Ramel, Olof Cato och Sofia Karlsson.  

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 130 000 kronor vardera till Olof Cato och Sofia Karlsson (motsvarande hälften av det arvode de ledamöter som valdes på årsstämman erhåller).

Protokoll från stämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen