Knowit offentliggör tillägg till prospekt

Publicerad 21 jun 2021

Tillägget till prospektet upprättas med anledning av den riktade nyemissionen om 1 785 714 aktier som Knowit genomförde den 10 juni 2021. Tillägget finns tillgängligt på Knowits webbplats.

Prospektet, som har upprättats med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av 5 760 883 aktier i den förestående apportemissionen, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tillägget till prospektet upprättas med anledning av den riktade nyemissionen om 1 785 714 aktier som Bolaget genomförde den 10 juni 2021. Genom den riktade nyemissionen, som var väsentligt övertecknad, tillfördes Knowit cirka 500 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tillägget till prospektet finns tillgängligt på Knowits webbplats, https://www.knowit.se/ir/. Inom några dagar kommer det även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.    

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 16.00 den 21 juni 2021.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen