Knowit offentliggör prospekt

Publicerad 08 jun 2021

Knowit Aktiebolag (publ) offentliggjorde den 5 maj 2021 förvärvet av Cybercom Intressenter AB (“Cybercom“). Prospektet som upprättades i samband med detta har godkänts och registrerats.

Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder SEK1) och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner SEK samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier till säljarna av Cybercom. På extra bolagsstämma den 28 maj 2021 bemyndigades styrelsen att genomföra apportemissionen.

Prospektet som upprättas med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av 5 760 883 aktier i den förestående apportemissionen (”Prospektet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Knowits webbplats. Inom några dagar kommer Prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 11.30 den 8 juni 2021.

1) Köpeskillingen motsvarar cirka 2,4 miljarder SEK på kassa- och skuldfri basis (enterprise value), baserat på genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tio handelsdagar närmast före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Cybercoms nettoskuld vid förvärvet uppgår till cirka 238 miljoner SEK.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen