Fortsatt ökning av resultat och omsättning för Knowit

Publicerad 26 apr 2018

Knowit ökade EBITA-resultatet med 5 procent till 86,3 MSEK för perioden januari-mars 2018. Omsättningen ökade med 8 procent till 761 MSEK. Alla tre affärsområden utvecklas positivt och efterfrågan är fortsatt hög i alla nordiska marknader.

- Att vi fortsätter gå bra i alla affärsområden är för mig ett gott betyg och visar på vår affärsmässiga styrka. Vi fortsätter också attrahera en ny generation medarbetare samtidigt som vi behåller de som är mer seniora och erfarna. Mixen av ung ambition och mogen erfarenhet är en av nycklarna till fortsatt framgång, säger Per Wallentin, vd och koncernchef.

Med målsättning att skapa en än mer inkluderande företagskultur på Knowit bedrivs sedan 2016 ett koncerngemensamt genusprojekt. Som en del av projektet har GROW lanserats – ett utvecklingsprogram som riktar sig till kvinnliga konsulter på Knowit.

- Genom att stärka kvinnorna skapas en kultur som inkluderar alla medarbetare, något vi alla vinner på, säger Per Wallentin.

Digitaliseringen har gått in i en ny fas. Automatisering och innovationsstöd baserade på digitaliseringens möjligheter blir allt viktigare för kundernas konkurrenskraft.

- Det finns flera exempel där tekniken är med och stöttar en cirkulär ekonomi, högre effektivitet och en säkrare hantering av de beslut som påverkar oss. Vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation känns mer aktuell än någonsin, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om utvecklingen för Knowit under det första kvartalet 2018 hänvisas till delårsrapporten som bifogas detta pressmeddelande.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen