Försvarsmakten väljer Knowit för uppgradering av system för den svenska marinen

Publicerad 04 jul 2022

Knowit har mottagit en beställning på uppgradering av det ”command & control” system som ursprungligen levererades av Knowit 2018. Uppgraderingen innefattar utökade funktioner, och inkluderar FMN (Federated Mission Networking) och IT-säkerhetslösningar. Uppgraderingen innebär också ökade möjligheter till samverkan med Finland och NATO. Det totala värdet på ordern är (inkl optioner) cirka 70 MSEK.

Knowit har i snart 30 år samarbetat med både Försvarsmakten, FMV och försvarsindustrin och byggt upp en hög komptens och förståelse för de specifika krav som ställs på utvecklingen av nya produkter och tjänster inom försvarssektorn.

- Vi är idag mycket stolta över att Knowit fått fortsatt förtroende att stödja Försvarsmakten att utöka möjligheten till samverkan med Finland och NATO. Det känns extra angeläget i den osäkra omvärld vi just nu befinner oss i. Den här affären innebär en ytterligare bekräftelse av vår position på marknaden inom försvarssektorn, säger Mats Thorstenson, VD för Knowit Dataunit.

Uppgradering av tidigare levererade system kommer att genomföras i samarbete med Knowits finländska partner Navielektro, som levererar delsystemet MATIS.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Mats Thorstenson
vd Knowit Dataunit
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen