Förslag till styrelse och styrelseordförande

Publicerad 12 feb 2018

Valberedningen föreslår årsstämman den 26 april 2018 att omval sker av styrelseledamöterna Camilla Monefeldt Kirstein, Mats Olsson och Jon Risfelt samt nyval av Gunilla Asker, Stefan Gardefjord, Kia Orback Pettersson och Peder Ramel.

Carl-Olof By och Eva Elmstedt har avböjt omval. Sedan tidigare har Liselotte Hägertz Engstam meddelat att hon avgår per den 1 mars. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

Gunilla Asker är efter 9 år på posten avgående VD i Svenska Dagbladet. Dessförinnan var hon under tre år marknads- och försäljningsdirektör på Svenska Dagbladet. Tidigare har Gunilla bland annat 13 års erfarenhet från Unilever, varav 8 år i seniora positioner. Hon är styrelseledamot i danska försäkringsbolaget Codan, Göta Kanalbolaget, Lendo, Compricer och Kundkraft.

Stefan Gardefjord är vd i SSC (f d Rymdbolaget) och var 2006-2012 vd i Logica, Sverige (f d WM-data), där han haft ett antal befattningar sedan 1980-talet. Stefan är styrelseledamot i BTS Group.

Kia Orback Pettersson är styrelseordförande i Teracom, Mediaplanet och S:t Eriks vårdbolag samt ledamot i JM, Kungsleden, Odd Molly, Visual Art m fl. Hon har tidigare varit bl a vd i Hemtex, vd i Sturegallerian och marknadsdirektör för Dagens Nyheter.

Peder Ramel är vd i Hi3G Holding där han tillhört ledningen sedan 2006. 2002-2006 var Peder vd i Bredbandsbolaget och dessförinnan hade han ett antal befattningar i Kinnevik-gruppen.

Uppgifter om de ledamöter som föreslås till omval finns på knowitgroup.com.

Valberedningen har lagt särskild vikt vid frågan om jämn könsfördelning i styrelsen. Om stämman följer valberedningens förslag kommer Knowits styrelse bestå av tre kvinnor och fyra män.

Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna ledamöter har erfarenhet av de krav som ställs på styrelsearbete ett börsnoterat företag.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen