Förändring av det totala antalet aktier och röster i Knowit

Publicerad 30 jun 2021

Antalet aktier och röster i Knowit uppgår per den 30 juni 2021 till 21 647 717.

Ökningen av antalet aktier och röster i Knowit är föranledd av registrering av 1 785 714 aktier som, enligt tidigare offentliggjord information, emitterades i samband med den riktade nyemissionen bolaget genomförde den 10 juni 2021.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen