Förändring av antal utestående aktier i Knowit AB

Publicerad 28 dec 2018

Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 19 253 760 och aktiekapitalet 19 253 760 kronor, efter den i december genomförda emissionen av 32 841 aktier.

Förändringen under december månad är hänförlig till tidigare kommunicerad emission i samband med erläggande av köpeskilling till säljarna i All Rise Media AB.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen