Förändring av antal utestående aktier i Knowit AB

Publicerad 31 maj 2018

Antalet aktier i Knowit AB uppgår till 19 220 919 och aktiekapitalet 19 220 919 kronor, efter den i maj genomförda emissionen av 81 702 aktier.

Förändringen under maj månad är hänförlig till tidigare kommunicerad emission i samband med erläggande av köpeskilling till säljarna av aktierna i Dataess AS, Norge, såsom betalning för del av förvärv av bolaget samt förvärv av minoritetsandelar i Knowit Experience AS, Norge och lösen av syntetiska optioner i Knowit Skåne AB.

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen