Förändring av antal aktier och röster i Knowit AB

Publicerad 30 apr 2021

Knowit har, enligt tidigare offentliggjord information i samband med kvittningsemission för betalning av köpeskillingsjustering, genomfört en riktad emission av 52 445 aktier i Knowit AB (publ).

Emissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Knowit AB (publ) har förändrats. Det totala antalet aktier och röster uppgår per den 30 april 2021 till 19 862 003 aktier och röster.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen