Förändring av antal aktier i Knowit AB

Publicerad 31 mar 2021

Knowit har, enligt tidigare offentliggjord information i samband med kvittningsemission för betalning av uppskjuten köpeskilling, genomfört en riktad emission av 157 379 aktier i Knowit AB (publ).

Emissionen har resulterat i att antalet aktier har förändrats. Det totala antalet aktier uppgår per den 31 mars 2021 till 19 809 558 aktier.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen