Årsredovisning 2019

Publicerad 06 apr 2020

Knowits årsredovisning för 2019 har idag publicerats på bolagets webbplats.

Årsredovisningen kan laddas ned från knowit.se eller beställas från bolaget, tel 08-700 66 00.

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Patrik Syréns försorg, IRO, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 18.00 CEST

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen