Så digitaliseras sjukvården för framtiden

Publicerad 14 maj 2020 ""

Ta återbesöket på vårdcentralen digitalt. Ha en robot i hemmet som ger dig tips och råd om din hälsa, larmar vården om du ramlar illa eller påminner dig om att ta din medicin. Anette Falkenroth, läkare och specialist inom e-hälsa på Knowit, har en tydlig bild av hur hon ser att digitaliseringen kommer knytas närmare till hälso- och sjukvården framöver.

Inom den svenska regionala hälso- och sjukvården har den digitala transformationen redan tagit fart. Bara under de senaste månaderna har det skett en explosionsartad utveckling inom digitala tjänster där digitala vårdbesök används flitigt runt om i landet.

– Det är en tydlig trend som nu funnits ett tag och som är här för att stanna, helt klart. Något vi också ser kommer starkt framöver är distans- eller egenmonitorering. Det vill säga möjligheten för vårdpersonal att digitalt följa upp hälsan hos människor som befinner sig i hemmet eller på särskilda boenden med olika typer av tekniska sensorer. Det kan handla om att patienten själv väger sig, mäter blodtryck eller syremättnad som vårdpersonal sedan tar del av. Digitaliseringen är en väldigt viktig fråga för alla regioner och kommuner. Oftast ligger inte utmaningen i den tekniska biten – det handlar mer om att få till en kulturförändring och ändrade arbetssätt för att verkligen dra nytta av tekniken, säger Anette.

Förändrad demografi – en utmaning som driver digitaliseringen

En av de utmaningar som vi står inför och som driver den digitala transformationen är den förändrade demografin, där alltfler äldre ska tas omhand av färre yngre. Utmaningen är dels logistisk, dels kostnadsmässig, men det handlar också om kompetensförsörjning. Hur ska vi använda tillgängliga resurser på bästa sätt?

– När den mest akuta fasen i coronapandemin passerat är jag övertygad om att efterfrågan på exempelvis robotar eller kameror som vakar över patienter i hemmet kommer öka. Det finns ett stort behov av, och även en önskan om, att minska antalet personer som besöker våra äldre eller särskilt utsatta i deras hem idag. Istället skulle en robot kunna hjälpa patienter med att utföra mindre avancerade kontroller själva, ha koll på att de inte ramlar och slår sig och larmar vid behov. En robot på plats skulle kunna göra skillnad för många, och vi kommer förmodligen se högre krav på att erbjuda dessa typer av tjänster framöver.

AI och machine learning på tapeten om några år

Många pratar om AI och machine learning idag, och också inom hälso- och sjukvården börjar saker hända, även om Anette ser att det stora genombrottet först kommer om några år. Det finns flera exempel på områden där dessa tekniker skulle göra skillnad, men det kommer att utvecklas mycket mer under de kommande 10–20 åren.

– Just nu ligger fokus främst på att automatisera en stor del av de första kontakterna jag som patient har med vården. Redan idag behövs ibland inget besök till, eller samtal med, en sjuksköterska utan jag som patient kan faktiskt få bra initialt stöd och råd av en robot istället, säger hon.

Vad är syftet med att digitalisera vården?

Syftet med digitalisering är precis som med all annan medicinsk utveckling – man ska fokusera på de områden där den faktiskt kan göra mest och bäst nytta. Inte digitalisera för digitaliserandets skull.

– Det finns inget egenvärde i att digitalisera allt. Det kostar för mycket, och man riskerar att ta resurser från områden eller patienter där de verkligen behövs. Avvägningar måste alltid göras, med verksamhetsvärde och individens hälsa i fokus, avslutar Anette.

Ta hjälp av oss

Vi är experter på digitala ekosystem och arbetar med e-hälsa för att göra vården mer nära, jämlik och personcentrerad.

Bli inspirerad och håll dig uppdaterad inom e-hälsa

Kontakta oss
Anette Åquist Falkenroth
Senior managementkonsult och specialist inom e-hälsa på Knowit
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen