Framtidens organisationer är här för att stanna

Publicerad 09 jan 2020 ""

I framtidens organisationer kommer hierarkier plattas ut, nya tvärfunktionella flöden skapas, passande förmågor identifieras och samarbeten effektiviseras. Det krävs dock en insikt om och viss förberedelse inför att lönsamheten till en början kan komma att gå ner – för att istället öka på sikt.

För att möta morgondagen behöver verksamheter bli mer visionsdrivna samtidigt som de måste hitta en balans mellan självstyre och samstyrning. En förflyttning behöver göras och det blir ännu viktigare att en verksamhet arbetar utifrån ett förankrat syfte och mål, gemensamma värderingar och en tydlig vision. Organisationer måste hitta sätt att frigöra kraft och potential i hela organisationen och de nätverk som finns utanför.

– Förändring är det nya dagliga och för organisationer som vill framåt är det viktigt att fånga upp lärdomar, sprida dem snabbt internt och göra annorlunda nästa gång. Det krävs att man arbetar iterativt, att det är tillåtet att våga tänka och testa nytt, men framförallt att man utvärderar. Genom dedikerad styrning, veckoutvärderingar i tvärfunktionella team, projektrapporter och nya digitala verktyg går det att sprida det som behövs i en organisation både snabbt och effektivt, säger Fredrik Höök, managementkonsult på Knowit Insight med lång erfarenhet av förändringsledning och digitala transformationer.

Tvärfunktionella team för effektivisering

Samhället går alltmer mot att förekomsten av hierarkier minskar avsevärt. Samtidigt ökar tvärfunktionella flöden med rätt förmågor på rätt plats – allt för att samarbeten ska kunna möjliggöras och effektiviseras. Fokus på dagens behov och kommande efterfrågan, som vi många gånger kanske inte ens känner till ännu, blir av än större vikt.

– Tvärfunktionella och fungerande flöden kräver självledarskap, tillit, delegerande och kartläggning av förmågor – både internt och utanför organisationen. Eftersom det råder en viss osäkerhet i hur framtidens behov av förmågor kommer att se ut behöver organisationer redan idag inventera internt för att få klart för sig vilken kompetens som efterfrågas i vilka led. En annan nyckelfråga är om företag och organisationer behöver ha en viss förmåga internt eller om den kan identifieras och nyttjas via externa partners eller nätverk, säger Fredrik.

Det krävs också en viss ödmjukhet inför uppgiften att skapa tvärfunktionella flöden som ska fungera över tid. På vägen behöver misstag göras för att lyckas med att ta kliv framåt i utvecklingen. Innan en organisation lär sig att arbeta tvärfunktionellt går ofta lönsamheten ner, samtidigt som det är avgörande att våga ta steget för att vara lönsam, finnas kvar och lyckas på längre sikt.

– Att involvera medarbetare i sökandet efter rätt förmågor och kompetenser är a och o eftersom de sitter på mycket kunskap och värdefull input om vad som behövs i olika flöden och processer. Ledare i organisationer behöver driva på arbetet utifrån en tydlig inriktning, men samtidigt våga delegera fullt ut – det går inte, och är inte heller önskvärt att kontrollera allt. Däremot är det viktigt att veta vad man inte vet och aktivt pröva sig fram för att lära sig på vägen, säger Fredrik.

Samarbete är svårt, men avgörande

Effektiva samarbeten är något många organisationer strävar efter – och effektivt samarbete skapas främst genom tillit. Utan tillit drar många sig för att utforska och vara nyfiken på omvärlden, något som är nödvändigt för att ständigt komma framåt. Organisationer kräver en viss flexibilitet för att enkelt kunna ändra riktning i de fall som det behövs, och för att våga testa sig fram även om det är på okänd mark.

– Något som framtidens organisationer kontinuerligt kommer behöva förbättra är att omvärldsbevaka och titta närmare på hur andra aktörer i den egna branschen gör – men även höja blicken och hämta inspiration från andra branscher. Det finns inga gränser för nyfikenheten, och den kan ge ovärderliga insikter och idéer till den egna verksamhetsutvecklingen. När komplexiteten i en organisation visar sig, krävs också fler medarbetare med rätt kompetens på rätt plats. För att nyttja kompetensen på ett effektivt sätt är fungerande samarbeten avgörande för organisationer som vill ligga i framkant, säger Fredrik.

Förändra för framtiden

Framtidens organisationer är här för att stanna, och för att bättre möta morgondagen kommer här fem tips att inspireras av.

  • Se över de kompetenser som finns i olika processer i organisationen. Rätt kompetens på rätt plats förenklar och effektiviserar arbetet i alla led. Kom ihåg att rätt kompetens på rätt plats också kan innebära att man använder sig av externa partners eller nätverk.
  • Etablera och kommunicera en tydlig vision och inriktning. Medarbetare behöver få information om, och förstå vilken typ av förväntningar som finns och vad det innebär att vara en del av organisationen. Skapa involvering och arbeta med konsensus. Med en tydlig vision i fokus och arbete på rätt nivå kommer effektivisering.
  • Ledarskapets viktigaste uppgifter handlar om att skapa psykologisk trygghet, visa och bygga tillit, och delegera istället för att fokusera på detaljstyrning – och desto viktigare blir det att följa upp, reflektera samt lära av tidigare erfarenheter. Det är ledarens uppgift att matcha medarbetare för att skapa bästa förutsättningar till välfungerande team. Att alla medarbetare känner ett personligt ledarskap är också avgörande i detta.
  • Skapa en tillåtande kultur där det är okej att våga testa och misslyckas. Det är viktigt att ledare och medarbetare känner en ödmjukhet inför att inte veta eller kunna allt.
  • Utvärdera, vrid och vänd på det samarbete som finns idag. Hur pass bra och effektivt är det? Behövs nya team skapas? Mät, erbjud stöd, utvärdera och förändra framåt. Samarbetseffektivitet är en nyckelförmåga för att lyckas i framtiden.
Kontakta oss
Helena Tronner
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen