Den agila styrgruppen – en naturlig del av teamet

Publicerad 01 jul 2020

Det pratas mycket om agila utvecklingsteam och mindre om vad beställare och styrgrupp kan bidra med i projektet. Men en engagerad och aktiv styrgrupp kan hjälpa teamet att ta agila projekt till nästa nivå.

Traditionellt vs. agilt styrgruppsarbete

I traditionella projekt kan styrgruppen förlita sig på projektmål, projektplan och budget och det finns med andra ord tydliga ramar att förhålla sig till. Gruppens främsta roll är att stötta projektledarens och produktägarens arbete genom avstämningar, antingen regelbundet eller i samband med vissa milstolpar. Det är inte ovanligt att styrgruppen engageras som mest först när någonting går fel.

I moderna projekt med agila arbetsmetoder är däremot varken projektmål eller projektplan satta i sten på samma sätt. Det finns givetvis en budget att förhålla sig till, men prioriteringar och specifikationer utvecklas och förändras ständigt under projektets gång. Om styrgruppen då har ett traditionellt förhållningssätt blir det svårt för medlemmarna att anpassa sina förväntningar och mål i takt med förändringarna som sker.

Med ett öppet och agilt mindset har styrgruppen – framför allt beställaren – istället möjlighet att hänga med i svängarna och påverka projektets utkomst. Genom att hålla sig uppdaterade kring förändringar i marknaden och slutkundens önskemål kan medlemmarna bidra till att ta fram bästa möjliga slutprodukt. Nedan följer några tips på hur en väl sammansatt styrgrupp kan se ut och agera.

Så kan den agila styrgruppen se ut

En modern styrgrupp är en naturlig del av teamet och arbetar aktivt med effekt- och affärsmålen. Genom att vara beredd att ta inriktningsbeslut löpande under projektet gång, och med en utforskande inställning till slutprodukten, kan gruppen styra projektet åt önskat håll samtidigt som man behåller fördelarna med moderna utvecklingsmetoder.

Vad gäller sammansättningen av gruppen är det viktigt att medlemmarna är relevanta, har mandat att fatta beslut, har ett genuint intresse i produkten samt har tid att engagera sig. En effektiv styrgrupp kan till exempel bestå av följande roller:

  • En insatt produktägare alternativt affärsrepresentant som äger slutprodukten och därav har ett starkt affärsmässigt och strategiskt engagemang i produkten.
  • En projektledare vars ansvar är att samordna, koordinera och redovisa samt hålla koll på budget – men det är produktägaren som är ansvarig för att prioriteringarna blir rätt.
  • En styrgruppsordförande som har mandat att ta strategiska och viktiga beslut om nyinriktningar och behovsförändringar rörande resurs- och tidsallokeringar. Viktigt att tänka på är att personen i fråga har tid och intresse att vara insatt och fatta tuffa beslut.
  • Relevanta styrgruppsprepresentanter efter behov, till exempel affärsansvariga hos kund, budgetansvariga, marknadsansvariga eller slutanvändare av systemen.
  • Representant(er) från leverantör(erna) som säkerställer att resurser kan frigöras eller prioriteras vid behov.

 

Det är också viktigt i såväl traditionella som moderna styrgrupper att det finns satta strukturer och ramar att förhålla sig till. Detta gäller framför allt vilken information och vilka KPI:er som ska upp till styrgruppen för beslut. En bra grundplattform med återkommande rapportering, gärna på veckobasis, ger de bästa förutsättningarna för att hålla effektiva möten där produktens funktionalitet samt framtida affärsmål är i fokus.

Fördelarna med en engagerad styrgrupp

Det agila styrgruppsarbetet är mer utmanande för gruppens medlemmar men erbjuder också ett mycket mer intressant arbete. Produkten (eller snarare slutkundens önskemål) hamnar i fokus och styrgruppen får en mer aktiv roll i resultatet. Istället för att ligga lågt tills något händer kan styrgruppen i det agila projektet var med och fira resultatet med stolthet!

För teamet innebär en närvarande och engagerad styrgrupp en möjlighet att hålla ett högre tempo med korta beslutsvägar. Detta verkar ofta som incitament till kreativa och innovativa lösningar och en bättre produkt.

Vill du veta mer om styrning i agila projekt? Hör av dig om du har frågor eller vill bolla idéer!

Från hisspitch till MVP

Från hisspitch till MVP

Guiden tar dig steg för steg igenom det som krävs för att omvandla din idé till en lönsam digital produkt, vare sig det handlar om en enkel app eller en invecklad ny plattform.

Läs mer om vårt erbjudande

Skapa kunderbjudanden och inkomstströmmar från digitala produkter och tjänster.

Kontakta oss
Till toppen