Därför bör din organisation satsa på effektivitet och automation

Publicerad 11 okt 2019

Digitaliseringen idag går snabbare än någonsin och vi blir mer och mer digitala för varje dag som går. Utvecklingen medför att organisationer och verksamheter snabbt måste anpassa sig för att hänga med i svängarna.

Ett av de allra viktigaste elementen för att lyckas med den digitala transformation som många organisationer genomgår är att utveckla och arbeta med effektivisering och intelligent automation.

Carin Strindmark på Knowit Insight är en av våra specialister och har många års erfarenhet inom detta område. Hon är övertygad om att organisationer – både inom privat och offentlig sektor – måste våga ta klivet in i effektiviseringens och automatiseringens värld.

– När vi hjälper våra kunder minimera betungande, tidskrävande arbetsuppgifter genom automatisering frigör vi tid, och därmed också värde. Medarbetarna får tid över till mer utvecklande, kanske roligare, arbetsuppgifter och aktiviteter som kan skapa högre värde för slutkunden eller slutanvändaren. Med effektivisering och automation finns möjlighet att lägga tid och kompetens på att utveckla verksamheten på andra håll, säger Carin.

Kopplat till att förändringar kommer att ske snabbare över tid kommer vi, ur ett ledarskapsperspektiv, behöva arbeta mer med att öka känslan av trygghet, transparens och förväntningar i organisationen.

– Att effektivisera delar av processer i en organisation kommer ständigt pågå, det är en förändringsprocess som måste få ta tid och behöver landa i verksamheten, säger hon.

Som erfaren specialist inom området delar Carin med sig av sina viktigaste fördelar med att effektivisera och automatisera delar av processer i det dagliga arbetet.

Sex anledningar till att lägga tid och kraft på effektivisering och automatisering

  • I dagens föränderliga värld ska allt gå snabbt. Det måste finnas en förståelse till varför det är viktigt att effektivisera och automatisera å ena sidan kundprocessen och å andra sidan interna processer. Man gör det helt enkelt för att få hela processen och samspelet att gå än smidigare. Kunder förväntar sig att det ska gå snabbt och vara enkelt att använda en tjänst. Kundlojaliteten har dessutom sjunkit och vi har inte längre tålamodet att vänta – såvida vi som kunder inte får ta del av något extra mervärde eller tecken på uppskattning.
  • Automatisering minimerar churn och ger merförsäljning. Genom att vara uppmärksam på signaler och vara lyhörd mot befintliga kunder finns stora möjligheter till att minimera churn och generera merförsäljning. Ett exempel kan vara att markera specifika ord som en chatbot ska reagera på och skicka vidare ärendet till kundtjänst. Nämns exempelvis ”uppsägningstid” kan kunden direkt kopplas till kundtjänst som följer upp detta, identifierar varför personen funderar på att avsluta sitt avtal och erbjuda specifika erbjudanden för att behålla personen som kund.
  • Effektiva interna processer ger mer tid till att fokusera på kunder. När interna arbetsprocesser effektiviseras frigörs mer tid för medarbetare. Detta resulterar i att fler inom verksamheten kan vara ett ansikte ut mot kund och jobba mer intensivt och fokuserat på att skapa mervärde och ökad försäljning.
  • Medarbetare och potentiella medarbetare förväntar sig det. Många kandidater i rekryteringsprocesser efterfrågar numera automatiserade processer. Detta för att det ska finnas mer utrymme till att ens kompetens ska användas och utvecklas på bästa sätt. För arbetsgivare är det viktigt att vara attraktiv genom att nyttja medarbetares kompetens till rätt arbetsuppgifter. Idag förväntar sig allt fler att arbeta på ett modernt sätt, och där finns effektivisering och automatisering med i bilden.
  • Det skapas fler jobb. När nya arbetssätt införs krävs också ny kompetens. Siffror* visar att den här typen av effektivisering inom verksamheter genererar nya arbetstillfällen. Det behövs kunskap om hur förvaltning och utveckling av ny teknik, exempelvis robotar, chatbots och social robotics, hanteras.
  • Du sparar tid och pengar. Genom att effektivisera arbetsprocesser finns stora möjligheter att både spara tid och pengar, men också att öka affären. För att uppnå resultat och en ökad lönsamhet behövs inte speciellt stora förändringar. Små, målmedvetna beslut och förändringar idag kan goda möjligheter till stora effekter i framtiden.


*Se exempelvis denna artikel och den här

Kontakta oss
Carin Strindmark
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen