Projekt för cancerberörda nominerat i Hållbar utveckling

Publicerad 18 apr 2018 Initialt projektteam, Kraftens Hus

Ett oerhört viktigt projekt som vänder sig till cancerberörda står nu klart i Borås. Kraftens Hus är en mötesplats som Oriana Haselwanter, Strategic Business Designer på Knowit Insight, varit med att utveckla - en plats som är ägnat till alla som på ett eller annat sätt blivit drabbade av ett cancerbesked. Nu är projektet nominerat i kategorin Hållbar utveckling av Swedish Design Awards.

Kraftens Hus är en mötesplats i Borås initierad, driven och designad av och för cancerberörda. Projektet är ett pilotprojekt och resultatet av ett unikt samarbete. Oriana Haselwanter från Knowits affärsområde Insight, klev in i projektet 2016 och axlade rollen som design- och metodstöd. 

– Det som har varit mest inspirerande, intressant och utmanande med projektet är vårt samarbete tillsammans i gruppen. Det vill säga att cancerpatienter, närstående, kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, politiker, sjukvård och lokalt näringsliv bidragit stort i utvecklingen och framtagningen av Kraftens Hus. Jag upplever att det är en utmaning i sig att få co-design att fungera, men här har vi lyckats väldigt bra, säger Oriana.

Tätt samarbete har tagit dem dit de vill

För att kunna ifrågasätta existerande organisatoriska samhällsstrukturer och utveckla innovativa lösningar var det nödvändigt att gå in med ett öppet sinne i projektet. Genom ett antal designworkshops lyckades projektteamet tillsammans med representanter från inblandade aktörer ta fram en vision om ett framtida Kraftens Hus. Huvudsyftet med dessa workshops var att ta reda på cancerberördas behov – under och efter sjukdomens tid och utveckla en hållbar verksamhetsmodell.

– Min roll var att facilitera designprocessen och utveckla kreativa metoder för varje workshop och därmed leda deltagarna till ett hållbart resultat. Det innebär kort att vi startade upp mötesplatsen tillsammans, översatte deltagarnas behov till konkreta aktiviteter och lösningar, och sedan jobbade vidare för att verksamheten ska kunna leva vidare utan oss i projektet. Vårt mål var att det ska vara enkelt för de inblandade att ta hand om mötesplatsen och vidareutveckla den i den riktning de själva vill, säger Oriana.

Användarcentrerade designmetoder för engagemang

För att komma framåt och skapa engagemang hos deltagarna användes användarcentrerade designmetoder. Arbetet har gjorts på individ- och systemnivå där man utvecklat en affärsmodell tillsammans med offentlig och privat verksamhet för att komma dit man ville – få till en mötesplats för alla som på ett eller annat sätt har drabbats av ett cancerbesked.

– Under hela arbetets gång har vi utgått från de cancerdrabbade och även de anhöriga som på ett eller annat sätt berörs. Detta har vi gjort genom att arbeta i en iterativ designprocess. Vi har aktivt jobbat med att få fler aktörer att bidra till projektet på olika sätt. Det kan exempelvis handla om lokala företag i Borås som bidragit med möbler och annan utrustning samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen som delfinansierar projektet. Kraftens Hus öppnades i februari i år. Med stöd från RCC, Regionalt Cancercentrum Väst, har det blivit möjligt att anställa två personer på halvtid som nu jobbar på Kraftens Hus, säger Oriana.

Därför är Kraftens Hus nominerade

På Swedish Design Awards webbplats lyder motiveringen till att projektet nominerats:

Kraftens Hus är en social innovation designad av, för och med cancerberörda. Kollektivt designarbete har skapat en ideell förening och lokal – det första stödcentrat för cancerberörda av sitt slag.

Alla nominerade kan du ta del av på Swedish Design Awards webbplats

Vem som vinner i kategorin Hållbar utveckling avgörs den 11 juni.

Teamet bakom projektet

  • Oriana Haselwanter, Strategic Business Designer från Knowit Insight
  • Nils Conradi, tidigare verksamhetschef på Regionalt Cancercentrum Väst
  • Carina Mannefred, utvecklingsledare från Regionalt Cancercentrum Väst
  • Andreas Hellström, universitetslektor och vetenskaplig ledare för Centre for Healthcare Improvement (CHI) från Chalmers Tekniska Högskola

 

Knowit Insight är med sina nästan 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder utveckla och förstärka de förmågor som krävs av framgångsrika organisationer i framtiden.

Mer om Kraftens Hus

Se filmen "Tänk nytt" där projektdeltagarna berättar mer om jobbet bakom Kraftens Hus.

Bild och film är lånad, efter medgivande, från Kraftens Hus webbplats.
Bilden visar det initiala projektteamet.

Till toppen