Kraftens hus, ett projekt för cancerberörda, nominerat till Global Service Design Award 2018

Publicerad 24 okt 2018

Kraftens hus, en fysisk mötesplats i Borås av och för cancerberörda, nominerades till Global Service Design Award 2018. Priset delades ut av Service Design Network under Service Design Global Conference 2018, den 10-11 oktober i Dublin.

Kraftens hus är ett pilotprojekt, resultatet av ett unikt samarbete mellan cancerpatienter, närstående, kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, politiker, sjukvård och lokalt näringsliv. Mötesplatsen är initierad, driven och designad av och för alla som på ett eller annat sätt är berörd av ett cancerbesked. Oriana Haselwanter, Strategic Business Designer på Knowit Insight, har varit med i utvecklingsarbetet, i rollen som design- och metodstöd.

– Min roll har varit kopplad till tjänstedesignprocessen och att utveckla kreativa metoder för de workshops som har hållits. Det som var den största utmaningen – men också det mest inspirerande – var att vi lyckades att verkligen skapa en hållbar lösning tillsammans med alla aktörer (co-design) utan att jag fick leda eller styra, berättar Oriana.

I Sverige kommer en person av tre att drabbas av cancer under sin livstid. Allt fler överlever eller lever med cancer, men en cancerdiagnos har alltid fysiska, mentala och sociala effekter. Att återuppbygga ett fungerande liv kräver samarbete mellan många organisationer och människor. Många cancerdrabbade upplever en brist på psykosocialt stöd och för att åtgärda det och ge ett holistiskt stöd krävs bättre integration mellan båda allmänna och privata resurser. Kraftens hus ville bli en mötesplats där sådana resurser sammanfogas. För att uppnå detta och skapa engagemang användes en iterativ process som byggde på användarcentrerade designmetoder.

– Under arbetets gång har vi hela tiden utgått från de cancerdrabbade och anhöriga, genom en design thinking-process. Vi undersökte behoven hos dessa personer och utifrån det identifierade vi utmaningen och skapade en gemensam vision. Sen genererade vi idéer eller lösningar: hur kunde man arbeta för att möta behoven? Baserat på dessa lösningar kunde vi skapa prototyper, som sedan lades till grund för projektets förverkligande, säger Oriana.

Mötesplatsen, som öppnade den 8 februari i år, erbjuder regelbundna aktiviteter, exempelvis träningspass, familjeträffar och seminarier kopplade till cancer och rehabilitering. Många av besökarna upplever redan att Kraftens hus fyller en viktig funktion i att de där kan träffa andra i samma situation.

Kraftens hus var under våren 2018 nominerat till Design S – Swedish Design Award i kategorin Hållbar utveckling och även till Årets förnyare i Guldskalpellen, som delas ut av tidskriften Dagens Medicin.

Läs mer om projektet och nomineringen här.

Knowit Insight är med sina nästan 300 medarbetare en av de starkare digitala managementkonsulterna i Norden. Vi är specialiserade på att hjälpa våra kunder utveckla och förstärka de förmågor som krävs av framgångsrika organisationer i framtiden.

Mer om Kraftens hus finns här och ett videoklipp som beskriver projektet finns här.

Till toppen