Knowits meningsfulla projekt gör att det är roligt att gå till jobbet enligt anställda

Publicerad 11 dec 2018 Tre medarbetare från Knowit i ett möte

Vår målsättning är att skapa en kultur där alla känner att de kan vara med och påverka. Därför är det glädjande att vår senaste medarbetarundersökning visar att våra anställda upplever en mycket bra balans mellan arbete och fritid och vill rekommendera oss till andra.

På Knowit arbetar drygt 2 000 personer i fem länder. För att kolla av hur kollegorna mår - för att förebygga och kartlägga stress - gör vi två medarbetarundersökningar per år.

Det senaste resultatet visar att medarbetare anser att de har en mycket bra ”work-life balance” och vill i väldigt hög utsträckning rekommendera arbetsplatsen.

– Vi arbetar med ”Den friska arbetsplatsen” där vi bland annat har en workshop- och seminarieserie med fokus på att ge medarbetare verktyg för att långsiktigt må bra och hantera stress, säger Knowits kommunikationschef Christina Johansson.

christina-johansson-knowit.jpg

Christina Johansson, Knowits kommunikationschef 

Satsar på en inkluderande kultur

Det finns flera satsningar inom trivsel och hälsa på Knowit, både på lokal nivå och initiativ som drivs inom hela koncernen. Genusprojektet är en av de övergripande satsningarna.

– Förutom att få in fler kvinnor i IT-branschen, handlar projektet om att skapa en inkluderande företagskultur där alla trivs och har möjlighet att prestera på toppen av sin potential, säger Christina.

Teamwork och utveckling i fokus

De senaste åren har Knowit varit konsekvent med att kommunicera medarbetarlöftet - ”Grow. Create a difference. Together” till medarbetare och framtida talanger. Löftet visar vilket sorts företag Knowit vill vara och vad det strävar mot.

– Enligt vår medarbetarundersökning känner våra anställda att de kan påverka sin situation och känner stor social trygghet på Knowit, vilket är väldigt positivt! säger Christina.

Hon förklarar att resultatet kan bero på att Knowit arbetar aktivt med att utveckla organisationen så att varje medarbetare får göra en utvecklingsresa såväl personligt som professionellt. På Knowit jobbar man även mycket i team för att kunna stötta varandra i det dagliga arbetet och för att dela med sig av sina kunskaper.

– Vår filosofi är att samarbete och ett starkt teamwork skapar tillhörighet, delaktighet och en mer trivsam arbetsmiljö, säger Christina.

Arbetar med meningsfulla projekt

Idag känner studenter och unga yrkesverksamma ett starkt behov att arbeta med någonting meningsfullt som bidrar till ett högre syfte för att känna engagemang och glädje på jobbet, enligt undersökningsföretaget Universum.

– Vår vision om att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle utifrån det vi kan inom digitalisering och innovation är mer aktuell idag än någonsin. Många vill arbeta med något där de verkligen kan göra skillnad på riktigt, säger Christina.

Vid en första anblick kan det vi sysslar med kännas enbart väldigt tekniskt, men tittar man på det ur ett större perspektiv är våra medarbetare med och gör skillnad för andra människor varje dag, menar Christina.

Knowit har till exempel hjälpt en kommun att implementera robotar i den pedagogiska verksamheten i skolan, utvecklat en app som gör det enklare för människor att resa kollektivt och stöttat banker med jämställdhetsprojekt.

– Enligt medarbetarundersökningen upplever våra anställda att deras jobb är meningsfullt och ser fram emot att gå till jobbet, säger Christina.

Läs mer

Intervjun med Christina Johansson är en del av ett reportage i tidningen Number One som distribueras som bilaga med Svenska Dagbladet och Dagens Industri i december 2018. Den publiceras även på Number Ones webbplats.

Läs reportaget: På Knowit handlar digitalisering mer om människor än teknik

Till toppen