Knowits Åsa Schwarz diskuterar AI på toppmöte i Tallinn

Publicerad 30 okt 2018 Åsa Schwarz

Vår säkerhetsexpert Åsa Schwarz deltog i Tallinn Digital Summit 2018 i Estland tillsammans med Sveriges digitaliseringsminister. Åsa talade om bristande cybersäkerhet och artificiell intelligens inför regeringsledare och ministrar från hela världen.

Medverkade i Sveriges delegation

Den årliga konferensen i Tallinn fokuserade på hur artificiell intelligens (AI) och fri dataöverföring kan hanteras i samhället. På konferensen deltog regeringsledare, ministrar och experter från de mest digitaliserade länderna i världen. Åsa Schwarz ingick i den svenska delegationen som bestod av Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson och fem andra experter.

Lagstiftning saknas idag inom AI

Åsa som blev utsedd till Årets Säkerhetsprofil 2017, medverkade i en debattpanel om säkerhetsfrågor för AI tillsammans med fyra ministrar och tre andra experter inom området. Hon inledde med ett framförande om att det behövs en lagstiftning för säker utveckling och hantering av artificiell intelligens.

"Problemet är att vi idag saknar lagstiftning som skyddar samhället – och resten av världen – mot organisationer som bedriver oansvarig utveckling inom artificiell intelligens. Det finns inte heller standarder, metoder och praxis inom området. Det här innebär att det idag inte finns några hinder, mer än etiska, att utveckla artificiell intelligens på ett oansvarigt sätt så länge det inte påverkar personuppgifter negativt," framförde Åsa inför en fullsatt sal.

Så kan riskerna med AI hanteras

Under debattpanelen beskrev Åsa fyra konkreta åtgärder för att hantera riskerna med artificiell intelligens:
1. Definiera vilka grundprinciper som ska gälla för artificiella system ur perspektiven säkerhet, rättvisa, etik, transparens och ansvar
2. Lagstifta mot oansvarig utveckling av artificiell intelligens
3. Definiera en modell för säker utveckling av system med artificiell intelligens som lagstiftningen pekar på
4. Ha en process på plats för oberoende uppföljning

"All lagstiftning inom området måste ta hänsyn till befintlig lagstiftning och metoder inom säker utveckling. Annars kommer vi inte få den effekt vi eftersträvar," poängterade Åsa avslutningsvis.

Läs Åsas framförande

Vill du läsa mer, besök Knowits blogg: Artificial intelligence: Legislation must mirror existing legislation and methods for cybersecurity (på engelska)

Till toppen