Knowit höjer säkerheten i SharePoint

Publicerad 15 maj 2018

Idag är det svårt att få kontroll över information som lagras i samarbetsplattformen SharePoint. Knowit har tagit fram en lösning som gör att du på ett enkelt sätt kan införa en central säkerhetspolicy för alla dokument. Det gör att du både enkelt och säkert kan hantera såväl dokument som behörigheter samtidigt som lagkrav som GDPR-uppfylls.

SharePoint är idag ett populärt dokumenthanteringssystem och en samarbetsplattform för företag. Vartefter företag växer blir det allt viktigare i hur känsliga dokument och andra kritiska tillgångar som lagras i systemet hanteras.

Knowitkoncernens dotterbolag Knowit Secure AB och Axiomatics har tillsammans utvecklat en funktionalitet som sammanfattningsvis innebär att dokument vilka hanteras och lagras i SharePoint skyddas på en högre säkerhetsnivå. Samtidigt kan verksamhetsansvariga ta kontroll över säkerheten, eftersom inte ens siteansvariga har möjlighet att se dokumenten. Detta sker genom att utnyttja de attribut, eller egenskaper, som finns och kan placeras på olika dokument. Det, i kombination med egenskaper som beskriver till exempel under vilka omständigheter åtkomst sker, kan styra vad användare får se och göra i SharePoint på ett dynamiskt sätt.

Lösningen minskar alltså administrationen vid hantering av dokument och behörigheter. Samtidigt blir det tydligt och spårbart vem som har eller hade tillgång till ett givet dokument vid ett givet tillfälle, något som blir allt viktigare vid efterlevnad av lagar och regler som till exempel den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Så fungerar det

Lösningen baseras på möjligheten att sätta behörighetsstyrande attribut på dokument och filer. Dessa attribut kontrolleras sedan med hjälp av Axiomatics policyhanterare i realtid mot företagets regelverk för informationsåtkomst. Det går till exempel att styra under vilka klockslag du som användare ska ha tillgång till ett dokument och göra det beroende av var du befinner dig när du arbetar, vilken dator du använder och så vidare. Det går alltså att sätta mycket precisa attribut. 

– Istället för att användare ingår i en eller flera behörighetsgrupper sätter företag nu olika så kallade attribut på dokument i SharePoint. I det enklaste fallet kan man klassificera dokument i olika säkerhetsgrad, exempelvis 1–5, där 1 betyder att dokumentet är publikt för alla i organisationen och 5 är hemligstämplat och att endast få användare har rätt att ta del av det, säger Jesper Lundin från Knowit och som varit med och utvecklat lösningen.

Genom att använda Axiomatics produkt för attributbaserad behörighetskontroll, tillsammans med Knowits integrationsmodul för SharePoint blir resultatet att verksamhetsansvariga på företagen kan ta kontroll över säkerheten genom att ta fram ett centralt regelverk som sedan detaljstyr åtkomst till alla dokument som lagras i SharePoint.

Ta del av hela pressmeddelandet på Axiomatics webbplats

Till toppen