Knowit Finland prisbelönas för sitt engagemang i kampanjen "Pappautmaningen"

Publicerad 04 jun 2019

Den finska delegationen för jämställdhetsärenden prisbelönar kampanjen ”Pappautmaningen” i Finland: Knowit är ett av företagen bakom utmaningen.

Den finska delegationen för jämställdhetsärenden tilldelade kampanjen Pappautmaningen (Isähaaste) priset Miehen työ 2019 (Mannens arbete 2019) på måndag den 27 maj 2019 i Helsingfors. Syftet och målet med kampanjen var att utmana arbetsgivare i Finland att aktivt skapa en mer pappavänlig företagskultur och stötta pappor så att de kan ta mer ledigt för att vara med familjen. Kampanjen hade också som mål att förändra attityder och visa exempel på hur man kan balansera familjeliv med arbete.

”En pappa- och familjevänlig inställning är nånting vi värderar och värnar om på Knowit. Det är helt okej att familjeschemat påverkar hur man planerar sin arbetsvecka. Vi stöttar pappor så de kan uppnå balans mellan familj och arbete, genom att säkerställa att de får ordentlig pappaledighet och se till att våra anställda kan ha flexibel arbetstid. Nu utmanar vi andra arbetsgivare att utveckla sina arbetssätt, för det är nånting vi gör varje dag”, säger Ville Särmälä, vd på Knowit Oy.

Kampanjen inleddes under sommaren 2018, när fyra förvärvsarbetande pappor ville utmana finska arbetsgivare att utveckla sina företagskulturer så att pappor kunde få en bättre balans mellan karriär och familjeliv. Kampanjen utfördes av arbetslivskonsulterna Fambition ihop med TEK (Teknikens akademiker), Knowit Oy och Siili Solutions. I slutänden var det elva företag som deltog i utmaningen, alla överens om att en god arbetsgivare inte förväntar sig att pappor ska prioritera arbetet över familjen. Tvärtom: Genom att skapa en pappa- och familjevänlig företagskultur och föregå med gott exempel kan vi tillsammans bidra till jämställdhet mellan arbetande mammor och pappor. Bra jobbat!

Till toppen