Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Osäker marknad påverkar andra kvartalets resultat

REGULATORISKA

Under årets andra kvartal påverkas Knowit i större utsträckning än tidigare av en svagare marknad. Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 6,9 procent kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 4,4 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 758,8 (1 644,7) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 76,8 (140,5) MSEK. Effekterna av den ekonomiska avmattningen har slagit hårdare och snabbare än väntat och medför en ökad osäkerhet om utvecklingen i samtliga marknader där Knowit verkar. Det märks framförallt genom längre säljcykler för nya uppdrag samt neddragningar i pågående projekt.

- Trenden vi såg i inledningen av året, med en större avvaktan från kunder i flera branscher, har fortsatt och accelererat in i andra kvartalet. Vi möter en större osäkerhet i marknaden, vilket har lett till större utmaningar i beläggning av konsulter och får därmed en negativ påverkan på såväl omsättning som rörelseresultat. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att säkerställa en förbättrad lönsamhetsnivå, inklusive kostnadsbesparingar i form av reduceringar i personalstyrkan, en minskad andel administrativa resurser och en generellt minskad kostnadsnivå i koncernen, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

En svagare efterfrågan märks tydligast inom retail, men även inom offentlig sektor har oförändrade utgiftsbudgetar påverkat möjligheten att investera. Knowit möter dock en fortsatt god efterfrågan inom områden där vi har stor kompetens och är väl positionerade, som exempelvis AI, försvarslösningar, cybersäkerhet och juridik.

- Den digitala transformationen står fortsatt högt på våra kunders agenda även i en lågkonjunktur, och vi behåller vår konstruktiva och proaktiva dialog med dem. Det långsiktiga behovet av högkvalitativa och innovativa lösningar som möter nordiska företags behov och hjälper dem att växa och lyckas är oförändrat. Kortsiktigt kommer vår förmåga att vara flexibla och anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden att vara avgörande för vår framgång, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det andra kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten idag, torsdagen den 20 juli. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på engelska.

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/649e87239b8a600d0040f8bc/qrtg

Telefonnummer till audiocast:

Danmark                                           +45 89 87 50 45
Finland                                              +358 75 3252542
Norge                                                 +47 815 03 308
Sverige                                               +46 10 884 80 16
United Kingdom                               +44 20 4587 0498
United States                                    +1 855 9796 654
Övriga                                                 +44 20 3936 2999

Pin:                                                      423763

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.30.