Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit uppdaterar finansiella mål och utdelningspolicy

REGULATORISKA

Styrelsen för Knowit AB (publ) (“Knowit” eller “Bolaget”) har fastställt nya finansiella mål, som ersätter de tidigare. Vidare har styrelsen antagit en ny utdelningspolicy.

Knowits ordförande Jon Risfelt kommenterar:

”Knowit är unikt positionerat för att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Genom dagens affär tillsammans med Cybercom får vi en mycket stark position på den nordiska marknaden, och skapar förutsättningar för lönsam tillväxt och fortsatta selektiva förvärv.” 

De finansiella målen utgörs av:

  • Tillväxtmål: Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.
  • Resultatmål: EBITA ska över tid öka till 12 procent av omsättningen.
  • Skuldsättningsmål: Nettoskulden i förhållande till EBITDA ska över tid inte överstiga 2 gånger.
  • Utdelningspolicy: Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

Knowit avser vidare i linje med bolagets betoning av positiv samhällspåverkan återkomma med uppdaterade icke finansiella hållbarhetsmål under året.

Christina Johansson

Head of Communications