Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit förvärvar danska IT-konsultbolaget Miracle

REGULATORISKA

Knowit AB förvärvar Miracle, ett danskt konsultbolag med välpositionerad verksamhet inom systemutveckling, rådgivning och hög kompetens av open source plattformar. Bolaget har cirka 130 anställda med kontor i Köpenhamn, Aarhus och Aalborg. Förvärvet av Miracle innebär att Knowit får en betydligt stärkt position på den danska marknaden.

Efterfrågan på konsulttjänster inom digital transformation är långsiktigt stark både som en effekt av förändrade kundbeteenden och den snabba teknikutvecklingen som ger möjligheter att utveckla smartare och mer hållbara lösningar. Miracle kommer att ingå i affärsområde Knowit Solutions, som redan idag finns etablerat i Danmark med erbjudanden inom systemintegration och systemutveckling men även innovativa applikationer och lösningar för agil styrning och utveckling. Genom förvärvet kompletteras det befintliga erbjudandet med framför allt tjänster kopplat till open source technologi, och Microsofts utvecklingsverktyg för bland annat .Net och Azure.

- Vi är glada över att få hälsa alla nya kollegor från Miracle välkomna till oss på Knowit. Vi ser en stor potential att ta en starkare position på den danska marknaden och stötta både befintliga och nya kunder med ett vassare erbjudande. Miracle ger oss en starkare plattform främst inom offentlig sektor och financial services, säger Åsa Holmberg, affärsområdeschef Knowit Solutions.

Knowit har idag totalt cirka 160 medarbetare i Danmark, och blir tillsammans med Miracle cirka 300 konsulter. Knowit har vuxit på den danska marknaden genom flera förvärv. Det senaste året har Knowit förvärvat Creuna, Strømlin och 1588.dk, och är idag Nordens största digital byrå under varumärket Knowit Experience. Affärsområdet Solutions, som erbjuder spetskompetens i alla delar av systemutvecklingsprocessen, har vuxit genom förvärvet av Cybercom som slutfördes i juli 2021.

Miracle kommer successivt att integreras och bli en del av verksamheten inom Knowit Solutions i Danmark under ledning av Jim Nielsen, nuvarande VD Knowit Solutions Danmark A/S. Miracles VD, Jan Skelbæk, kommer att tillsammans med nuvarande ledningsgrupp fortsatt leda verksamheten i Miracle. Jan Skelbæk kommer även ingå i Knowit Solutions Danmark A/S ledning.

- Vi är mycket stolta över att få kollegorna från Miracle ombord. Tillsammans kommer vi ha möjlighet att serva kunder i hela Danmark med best in class tjänster inom alla delar av digital transformation, systemutveckling ocb molntjänster. Våra företagskulturer stämmer väl överens där vi delar tanken om att sätta människan i centrum när vi utvecklar ny teknik. Knowit får med tillskottet av Miracle en betydligt starkare position på den danska marknaden med kontor i Köpenhamn, Århus och Aalborg, säger Jim Nielsen, VD för Knowit Solutions Danmark A/S.

- Miracle har genom åren skapat en unik position på den danska marknaden för IT-konsulting. Vi är nu redo att ta nästa steg och ser en stor potential i samgåendet med Knowit, där vi kompletterar varandras kompetenser. Knowit är ett välkänt nordiskt varumärke och har ett starkt employer brand som skapar goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi ser fram emot att bli en del av Knowit som har en tydlig vision att bidra till ett hållbart och mänskligt samhälle och är på en spännande tillväxtresa, säger Jan Skelbæk, VD Miracle AS.

De båda bolagen kommer flytta samman i gemensamma lokaler i Köpenhamn och Aarhus. Förvärvet är beräknat att slutföras i början av juli, och verksamheten kommer under hösten att bli en integrerad del under varumärket Knowit.

Finansiell information

  • Köpeskillingen uppgår till ca 145 MDKK på kassa och skuldfri basis och avser drygt 90% av aktierna i bolaget.
  • Köpeskillingen omfattas inte av någon form av tilläggsköpeskillingar. Kvarvarande minoritetsaktieägare utgörs av nyckelpersoner i Miracle.

 

Om Miracle

Varje dag bidrar Miracle till digitaliseringen och den gröna omvandlingen av Danmark genom högkvalitativa IT-lösningar för privata såväl som offentliga företag. Vi anser att IT ska finnas för människor – inte tvärtom. Våra tjänster sträcker sig från analys och idé till utveckling och implementering. Miracle har cirka 130 anställda med bas i Köpenhamn, Aarhus och Aalborg och omsatte 2021 cirka 245 MDKK. Läs mer på miracle.dk.

Christina Johansson

Head of Communications