Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Fortsatt tillväxt på en osäker marknad

REGULATORISKA

Knowit inleder året med fortsatt omsättningstillväxt och god lönsamhet. Nettoomsättningen i kvartalet ökade med 16,2 procent kombinerat med en justerad EBITA-marginal på 10,1 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 970,5 (1 695,3) MSEK och EBITA-resultatet, justerat för förvärvs- och integrationskostnader, till 198,1 (194,2) MSEK. Efterfrågan på högkvalitativa digitaliseringstjänster och lösningar är relativt stabil och Knowit fortsätter att stärka positionen som en ledande aktör inom digital transformation. Följden av en ökad geopolitisk osäkerhet och ett förändrat makroekonomiskt klimat märks fortsatt genom att beslutsprocesser i nya projekt förlängs, samt nya utmaningar när det gäller beläggning av framförallt mer juniora konsulter.

- I inledningen av året har vi mött en god efterfrågan i våra fyra affärsområden, om än med en större avvaktan från våra kunder jämfört med för ett år sedan då konjunkturen fortfarande var mycket stark. Jag är särskilt stolt över en fortsatt positiv utveckling inom affärsområde Connectivity, som levererar god tillväxt och lönsamhet, mycket tack vare vår förmåga att ställa om snabbt och allokera om kompetenser i linje med våra kunders behov. Även affärsområde Experience visar stabil utveckling under kvartalet medan affärsområdena Insight och Solutions utmanas av längre ställtider hos vissa kunder, säger Per Wallentin, VD och koncernchef.

Att ständigt arbeta för att utveckla Knowit som arbetsgivare har en hög strategisk prioritet även under årets inledande kvartal, om än med en lägre rekryteringstakt än under samma period föregående år. I en mer avvaktande marknad har fokus ökat på nyförsäljning samt en tät dialog med befintliga kunder avseende befintliga kundprojekt, omförhandlingar och förlängningar.

- Knowit har en stark position som digitaliseringspartner till nordiska företag och jag ser med tillförsikt på det kommande året, trots att marknadsläget är mer svårbedömt än för ett år sedan. Vår förmåga att vara agila och att snabbt anpassa oss till förändrade marknadsförhållanden samt våra kunders behov kommer att vara en styrka i en fortsatt osäker omvärld, avslutar Per Wallentin.

För detaljerad information om resultatet för det första kvartalet hänvisas till delårsrapporten som finns tillgänglig på hemsidan samt bifogat med detta pressmeddelande.

 

Presentation av delårsrapporten

Knowit bjuder in till presentation av delårsrapporten idag, onsdagen den 3 maj. Vd och koncernchef Per Wallentin och CFO Marie Björklund kommenterar resultatet och svarar på frågor. 

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

Presentationen inleds kl. 10.00 och hålls på engelska.

Länk till audiocast: https://www.investis-live.com/knowit/642544bd63f9f8130037c56a/gatg

Telefonnummer till audiocast:

Danmark                                            +45 89 87 50 45
Finland                                               +358 75 3252542
Norge                                                  +47 815 03 308
Sweden                                               +46 10 884 80 16
United Kingdom                                +44 20 3936 2999
United States                                     +1 855 9796 654
Övriga                                                 +44 20 3936 2999

Pin:                                                      244525

Ingen föranmälan krävs. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på https://www.knowit.se/ir/rapporter--presentationer/

 

Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom vd och koncernchef Per Wallentins försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023 kl. 07.30 CET.