Drawing on a see-through board

Så här kan vi hjälpa dig

Som en av branschledarna inom framtidens digitala lösningar med fokus på hållbarhet är Knowit först på den nordiska marknaden att erbjuda ett hållbarhetsdrivet molnerbjudande.  Med oss som rådgivare kommer du att förses med hållbarhetsindikatorer och ett vägledande ramverk som hjälper dig att mäta miljöpåverkan från dina molnlösningar och säkerställa att de stödjer era hållbarhetsmål.

Sustainability icon

Scorecard och toolkit – mät effekterna av din molnmiljö

Cloud Sustainability Scorecard är Knowits unika, molnagnostiska verktyg för att bedöma, visualisera och följa upp hållbarhetspåverkan från era molnprojekt, inklusive indikatorer för direkta och indirekta hållbarhetseffekter genom verksamheten och plattformarna.

Vårt Scorecard, som är i linje med FN:s hållbarhetsmål, kombineras med vårt toolkit för att hjälpa dig att mäta och hantera utsläpp från molnet. Med smart energiövervakning får du koll på såväl energiförbrukning som växthusgasutsläpp och de positiva effekter era molnlösningar har på hållbarhet.

Vägledande ramverk – följ dina framsteg inom molnhållbarhet

Vårt ramverk omfattar tre steg, som hjälper dig att förstå, optimera och transformera inte bara din molnmiljö, utan också hela din digitala affär, med grund i klimatförändringarna och organisationens koldioxidavtryck.

Oavsett om du vill ha tydliga mål för hållbara affärer eller vara förberedd för nya hållbarhetsregleringar och lagstiftning, kan vårt ramverk hjälpa dig att ta mätbara steg för att nå dit.  Ett viktigt värde är ökad transparens för hållbarhet inom organisationen. Ett annat är bättre verktyg för att jämföra organisationens hållbarhet gentemot andra aktörer. Varje steg du tar för dig närmare era hållbarhetsmål. 

A man working in an office

Ramverkets tre steg:

Förstå

Mät och analysera utsläpp från dina molnlösningar och identifiera möjligheterna att minska dem.

Optimera

Uppnå dina hållbarhetsmål och generera ansvarsfullt affärsvärde genom att optimera resursanvändning.

Transformera

Anpassa din digitala affär för hållbarhet med nya, transformativa, molnanpassade affärsmodeller.

A bee on a beehive

Hållbarhetspåverkan av att använda molnet

Hållbarhetsvinsterna från molnet är många. Studier visar exempelvis att en flytt till det publika molnet kan hjälpa organisationer att minska koldioxidavtrycket från deras it-verksamhet med nästan 90 procent.

Molnleverantörernas datacenter har anammat förnybar energi, främst sol- och vindkraft. Microsoft har varit genom klimatkompensation sedan 2012 och deras datacenter drivs till 60 procent med förnybar elektricitet. AWS siktar på att driva sin verksamhet med enbart förnybar energi innan slutet på 2025. Google Cloud har varit koldioxidneutralt genom klimatkompensation sedan 2007 och siktar på att vara fritt från koldioxid senast 2030. 

A sustainable world

Vår syn på hållbarhet i molnet

Som medlem i Exponential Roadmap Initiative och den FN-stödda globala kampanjen Race to Zero integrerar vi klimathandlingar i vår affärsstrategi och hjälper kunder att minska sina växthusgasutsläpp, i linje med 1,5-gradersambitionen.

Vad gäller molnet betyder det att vi hjälper dig att fatta hållbara beslut för att minimera koldioxidavtrycket från era molnlösningar och er it-infrastruktur. Vi gör detta genom att erbjuda marknadsledande expertis inom hållbarhet och avancerad hållbarhetspraxis från de ledande molnleverantörerna AWS, Microsoft och Google.

Vi använder dessa tre molnplattformar för att erbjuda kolneutral drift och flytta över till helt förnybar energi innan år 2025 i de regioner där vi använder datacenter för våra kunders lösningar.

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen